ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ | 2015

Φοιτητές:
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ/ΡΟΝΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Επιβλέπων:
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Φεβρουάριος 2015

papakostas-rontsis_web