Στόχοι και Επιδιώξεις

Η βασική επιδίωξη του εκπαιδευτικού έργου που προσφέρει το Τμήμα μας είναι να διασφαλίσει μια αρχιτεκτονική παιδεία η οποία δομείται πάνω σε τρεις βασικούς άξονες:

Ο πρώτος άξονας αφορά στην κατανόηση του αρχιτεκτονικού έργου ως προβολή στο χώρο των πολιτισμικών χαρακτηριστικών της κοινωνίας στην οποία αυτό δημιουργείται. Θέλουμε οι απόφοιτοί μας να κατανοούν την ουσία της αρχιτεκτονικής πρακτικής και το ζωτικό ρόλο που διαδραματίζει ο αρχιτέκτων στην κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και τη ζωή.

Ο δεύτερος αφορά στην κάλυψη ενός μεγάλου εύρους γνώσεων και ικανοτήτων έτσι ώστε οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν με επάρκεια ένα μεγάλο εύρος αρχιτεκτονικών ζητημάτων και αντικειμένων της διαρκώς μεταβαλλόμενης επαγγελματικής πρακτικής. Θέλουμε να δώσουμε στους αποφοίτους μας έναν αρχιτεκτονικό πολιτισμό που θα προσεγγίζει με κριτική σκέψη και δημιουργικότητα τους περιορισμούς που επιβάλλονται από άτομα, κοινωνικές ομάδες, φορείς, οικοδομικούς κανονισμούς, θεσμικό πλαίσιο και οικονομικά δεδομένα.

 

Τέλος, ο τρίτος άξονας αφορά στη δυνατότητα των αποφοίτων να παρακολουθούν κριτικά και δημιουργικά τις συνεχείς και ιδιαίτερα γρήγορες, στις μέρες μας, αλλαγές στις αρχές και τις κατευθύνσεις της αρχιτεκτονικής σκέψης και πρακτικής. Θέλουμε να καλλιεργήσουμε στους αποφοίτους μας τη διάθεση να πειραματιστούν να διερευνήσουν και να εντρυφήσουν στην αρχιτεκτονική δημιουργία και στις παραμέτρους που την επηρεάζουν και την καθοδηγούν.

Το Τμήμα μας προσφέρει μια γενική αρχιτεκτονική παιδεία η οποία, ωστόσο, ανοίγει ένα ευρύ φάσμα πιθανών εξειδικεύσεων μετά την ολοκλήρωση των βασικών σπουδών.

Έχοντας ως εφόδιο αυτήν την αρχιτεκτονική παιδεία, οι διπλωματούχοι του Τμήματός μας είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ένα ευρύ φάσμα κλιμάκων αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, από αυτήν του αντικειμένου και του εσωτερικού χώρου μέχρι την κλίμακα του αστικού χώρου. Μπορούν να διαχειριστούν με επάρκεια ζητήματα σχετικά με τη δόμηση και την ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων, τη συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων χώρων και το σχεδιασμό του τοπίου. Να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις που τους επιτρέπουν να κατανοούν τις λογικές και τις στρατηγικές για την ανάπτυξη της πόλης και της περιφέρειας.