Διδακτορικές Διατριβές

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων υποστηρίζει την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών εδώ και περίπου 50 χρόνια. Τα αντικείμενα που πραγματεύεται η έρευνα στο Τμήμα σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα γνωστικών αντικειμένων, από το βιομηχανικό σχεδιασμό έως τον πολεοδομικό προγραμματισμό και τη χωροταξία. Με τον τρόπο αυτό η έρευνα ευθυγραμμίζεται με τους ευρύτερους στόχους και τις επιδιώξεις του Τμήματος όπως αυτά περιγράφονται στη σχετική ενότητα του ιστοτόπου.

Η διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής υπόκειται στο σχετικό κανονισμό που έχει διαμορφώσει και εφαρμόζει το Τμήμα Αρχιτεκτονων.

Πληροφορίες:
Κωνσταντινίδου Δήμητρα, Ι.Δ.Α.Χ
Ε: +30 2310- 995470
Μ: dimkon@arch.auth.gr

ΦΕΚ Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ

Αίτηση

Υποβολή-αίτησης-δικαιολογητικά

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1983-2020

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 2020-2021