Τομείς

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ 541 24 Θεσσαλονίκη
Τ: +30 2310 995595
F: +30 2310 995597
E: info(at)arch.auth.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Τ: +30 2310 99 5404

ΤΟΜΕΑΣ Α
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Εικαστικών Τεχνών
Γραμματεία
Τ: +30 2310 995421
F: +30 2310 995422

ΤΟΜΕΑΣ Β
Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού
Γραμματεία
Τ: +30 2310 995564
+30 2310 995888
F: +30 2310 995575

ΤΟΜΕΑΣ Γ
Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Γραμματεία
Τ: +30 2310 995470
F: +30 2310 995569

ΤΟΜΕΑΣ Δ
Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Ιστορίας Τέχνης, Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Αναστήλωσης

Γραμματεία
Τ: +30 2310 995489
F: +30 2310 995552

ΤΟΜΕΑΣ Ε
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας

Γραμματεία
Τ: +30 2310 995503
+30 2310 995534
F: +30 2310 995523, +30 2310 995517

Βιβλιοθήκη
1ος όροφος Κτίριο Εδρών, Πολυτεχνική Σχολή

E: libarchitects(at)arch.auth.gr
www.lib.auth.gr

Πελτέκη Κωνστάντια ΕΙ.Δ.Ι.Π.
kpelteki(at)arch.auth.gr

Κουκάκης Γιάννης
giannisk(at)estia. arch. auth. gr

Εξυπηρέτηση κοινού: 2310-995449, 2310-995465
Παραγγελίες: 2310-995439 Fax:2310-995439

Νησίδα Υπολογιστών
2ος όροφος, Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή
Ζαφρανάς Βασίλειος, Ι.Δ.Α.Χ.
Τηλ. 2310- 995446
zafranas(at)arch. auth.gr

Παυλίδης Κωνσταντίνος, Ε.Τ.Ε.Π
Τηλ. 2310- 995446
kpavli(at)arch.auth.gr

Γραμματείες μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Διατμηματικού
Προγράμματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου

landscape(at)arch.auth.gr
http://www.land-arch.eu

Παπαδοπούλου Αναστασία, Αρχιτέκτων
Τηλ. 2310- 994372

Μαυρίδου Αναστασία, Γεωπόνος
Τηλ. 2310- 994372

Γραμματεία Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Προστασία,
Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού»

Τριανταφυλλίδου Σουλτάνα
Τηλ. 2310- 995559
striant(at)auth.gr

Φράγκου Ευθυμία
Τηλ. 2310- 995483
efragou(at)arch.auth.gr

Γραμματεία Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσειολογίας

museology(at)arch.auth.gr
http://ma-museology.web.auth.gr

Δ.Π.Μ.Σ. Μουσειολογίας, ΜΔΕ Αποκατάστασης
Μνημείων Πολιτισμού,Υπ. Δρ. Μουσειολογίας (Δ.Π.Μ.Σ.)

Τηλ. 2310-995756, fax: 2310- 995487
Email add. vnitsiou(at)arch.auth.gr

Κωλέττη Γεωργία
Τηλ. 2310- 995756

Π.Μ.Σ. Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

http://envi.arch.auth.gr/wordpress/

Email add. envi(at)arch.auth.gr

Κοτσιώρη Χριστίνα
Τηλ. 2310-995825

Π.Μ.Σ. Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό

http://advanceddesign.arch.auth.gr/contact/

Email add. advanceddesign(at)arch.auth.gr

Κάτσιου Σουλτάνα
Τηλ. 2310-995510

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Ντίνος Παυλίδης
Τ: 2310 995446
Ε: kpavli (at) arch.auth.gr