Χαιρετισμός του Προέδρου

 

 

 

 

 

 

 

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ συμπλήρωσε εφέτος 60 χρόνια λειτουργίας. Οργανικά ενταγμένο στο μεγάλο ακαδημαϊκό ίδρυμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης υιοθέτησε τον προοδευτικό χαρακτήρα του, μένοντας πάντα προσανατολισμένο στην εξωστρέφεια και στην πλουραλιστική προσέγγιση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος κάλυπτε εξ αρχής και συνεχίζει να καλύπτει, όλες τις κλίμακες του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού από την κλίμακα της περιφέρειας, της πόλης και του τοπίου, μέχρι αυτήν του κτιρίου και του εσωτερικού χώρου, του βιομηχανικού σχεδιασμού, την οικοδομική, τη συντήρηση και επανάχρηση κτιρίων και συνόλων. Εικαστικά, θεωρία και ιστορία της αρχιτεκτονικής και της τέχνης πλαισιώνουν τα εργαστήρια σχεδιασμού καλλιεργώντας την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα, θέτοντας την αρχιτεκτονική σύνθεση στο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο που τη διαμορφώνει.

Η κρίση των τελευταίων χρόνων επηρέασε  σημαντικά τη λειτουργία του τμήματος, το οποίο παρά τη μείωση του διδακτικού προσωπικού του, διατήρησε το σύνολο των θεματικών περιοχών οι οποίες περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμά του αλλά και το χαρακτήρα μιας μεγάλης σχολής.  Αναγνωρίζοντας και αξιοποιώντας την ιστορική του ταυτότητα αλλά και τη δυναμική και καινοτόμα φυσιογνωμία του, το Τμήμα προχώρησε σε μια συνολική αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2014-15. Έχοντας σαν στόχο την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του και σταθερά προσανατολισμένο στη διατήρηση της ιδιοπροσωπίας του, έθεσε στο νέο πρόγραμμα σπουδών, ως κεντρικό πυρήνα της νέας παιδαγωγικής, τα εργαστήρια αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτών των νέων διευρυμένων εργαστηρίων η καλλιέργεια της δημιουργικότητας, του πειραματισμού και της κριτικής σκέψης, αξιοποιεί και συνθέτει το σύνολο των γνώσεων που προσφέρονται από το πρόγραμμα του. Στόχος του Τμήματος είναι η παροχή αρχιτεκτονικής παιδείας που μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της σημερινής παγκοσμιοποιημένης, ανταγωνιστικής, επαγγελματικής πραγματικότητας στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον, ο σχεδιασμός του χώρου θα πρέπει να ανταποκριθεί σήμερα στις σημαντικές προκλήσεις της περιβαλλοντικής κρίσης, της κοινωνικής ανισότητας και των νέων αστικών συνθηκών. Ο σχεδιασμός θα πρέπει επίσης να διαχειριστεί την αντιπαράθεση των παγκόσμιων και τοπικών χωρικών προτύπων, διερευνώντας  την καινοτομία της αρχιτεκτονικής πρακτικής αλλά και την κατανόηση και ερμηνεία της ιστορικής συγκυρίας.

 

 

 

Ο μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών που συντονίζεται από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων προσφέρει δύο διατμηματικά προγράμματα με γνωστικά αντικείμενα την  «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» και την «Αρχιτεκτονική Τοπίου»,  το διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα «Μουσειολογία – Διαχείριση Πολιτισμού»  και δύο προγράμματα  αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, τον «Περιβαλλοντικό Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό» και το «Σχεδιασμό Αιχμής». Στον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, το Τμήμα αξιοποιεί τη θέση του μέσα σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, καλλιεργώντας  τη διεπιστημονικότητα και τις συνέργειες με άλλες σχολές του Α.Π.Θ., προσφέροντας  εξειδίκευση σε κρίσιμους τομείς της αρχιτεκτονικής πρακτικής. Στον τρίτο κύκλο σπουδών, το τμήμα υποστηρίζει επίσης ένα μεγάλο αριθμό διδακτορικών φοιτητών.    

Οι υποδομές του τμήματος περιλαμβάνουν ένα άρτια οργανωμένο και εξοπλισμένο εργαστηρίου ψηφιακού σχεδιασμού και κατασκευής που μπορεί να υποστηρίξει τους διερευνητικούς και καινοτόμους πειραματισμούς των φοιτητών στα εργαστήρια αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και μια σημαντική εξειδικευμένη  αρχιτεκτονική βιβλιοθήκη που εντάσσεται στο δίκτυο βιβλιοθηκών του ΑΠΘ.

Η ποιότητα των σπουδών του Τμήματος αποτυπώνεται στο υψηλό επίπεδο των διπλωματικών εργασιών που παρουσιάζονται στο τέλος του κύκλου σπουδών καθώς και στις πολυάριθμες διακρίσεις των φοιτητών του κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών τους σε σημαντικά ιδρύματα του εξωτερικού καθώς και στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Για τη διατήρηση όλων των παραπάνω θα πρέπει να ενισχυθεί το Τμήμα, με αύξηση του διδακτικού του προσωπικού και την αναπλήρωση των θέσεων που έχουν χαθεί τα τελευταία χρόνια λόγω συνταξιοδοτήσεων μελών ΔΕΠ. Παράλληλα θα πρέπει να αναμορφωθούν -και στη συνεχεία να προστατευτούν- οι χώροι της πτέρυγας Αρχιτεκτόνων που είναι σήμερα εκτεθειμένοι και αφύλακτοι. Τέλος το Τμήμα θα προσπαθήσει να παρακολουθήσει την εφαρμογή του νέου προγράμματος και να το αναπροσαρμόσει κατάλληλα, ώστε να διαφυλαχτούν οι γενικότεροι στόχοι του και να διατηρηθεί η ποιότητα σπουδών σε αυτό.

Εύχομαι ολόψυχα, σε όλες και όλους, μια παραγωγική και δημιουργική ακαδημαϊκή χρονιά!

Αλκμήνη Πάκα

Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ