Εργαστήριο Ψηφιακού Σχεδιασμού και Κατασκευής

Το Εργαστήριο αποτελεί μετονομασία του ‘Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Ερευνών και Εφαρμογών’, που θεσμοθετήθηκε με το ΦΕΚ 380/25-06-1990. Επαναδραστηριοποιήθηκε με την προμήθεια σύγχρονων μηχανημάτων ψηφιακής κατασκευής, στο πλαίσιο της πράξης ‘Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού Βασικής Έρευνας Α.Π.Θ.’ (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Το Εργαστήριο Ψηφιακού Σχεδιασμού & Κατασκευής έχει ως αντικείμενο τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών αναπαράστασης, μοντελοποίησης και κατασκευής στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, με έμφαση στην εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων αυτόματης παραγωγής τρισδιάστατων προπλασμάτων, προτύπων και αρχιτεκτονικών δομικών στοιχείων και πεδίο εφαρμογής καινοτόμες αρχιτεκτονικές προτάσεις που ενδιαφέρονται για τη συνέχεια ανάμεσα στη διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής, ώστε αφενός να περιορίζεται η διαμεσολάβηση χειρωνακτικής εργασίας και αφετέρου η κατασκευή να ενημερώνει το σχεδιασμό σε μια “bottom-up” λογική.

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Η Ερευνητική Δραστηριότητα του Εργαστηρίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αρχιτεκτονικής έρευνας από το επίπεδο της θεωρητικής προσέγγισης νέων μεθοδολογιών παραμετρικού και αλγοριθμικού σχεδιασμού, της εφαρμογής τους σε συγκεκριμένα αρχιτεκτονικά ζητήματα, έως το επίπεδο της διερεύνησης τεχνικών και διαδικασιών αυτόματης ψηφιακής κατασκευής. Το Εργαστήριο προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ερευνητικές ομάδες και φορείς που ασχολούνται με ένα μεγάλο εύρος ερευνητικών ζητημάτων, ακόμη και εκτός του αρχιτεκτονικού πεδίου, και ενδιαφέρονται για την τρισδιάστατη απεικόνιση ή κατασκευή προτύπων του αντικειμένου της έρευνάς των. Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να καλύπτουν θέματα από τη μοντελοποίηση μικροσκοπικών βιολογικών δομών, την παραγωγή μηχανολογικών εξαρτημάτων, την κατασκευή αντικειμένων βιομηχανικού σχεδιασμού, τη δημιουργία μοντέλων καινοτόμων στατικών διαρθρώσεων, την τρισδιάστατη ψηφιακή ή φυσική αναπαράσταση αρχαιολογικών ευρημάτων, έως την κατασκευή προπλασμάτων αστικών και πολεοδομικών διαμορφώσεων ή γεωλογικών σχηματισμών.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Εργαστήριο λειτουργεί στην Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων στο κτίριο της Πολυτεχνικής Σχολής. Οι χώροι του καλύπτουν έκταση 280 m2 με δυνατότητα πρόσβασης από τον υπαίθριο χώρο. Η υποδομή του περιλαμβάνει τα παρακάτω συστήματα:
1. Σύστημα ψηφιακής τρισδιάστατης σάρωσης
2. Σύστημα ψηφιακής τρισδιάστατης εκτύπωσης και προτυποποίησης
3. Σύστημα μηχανικής παραγωγής αναγλύφων και τρισδιάστατων μοντέλων
4. Σύστημα ψηφιακής χάραξης και κοπής laser
5. Σύστημα δισδιάστατων εκτυπώσεων μεγάλου μεγέθους
Τα επιμέρους συστήματα είναι συμβατά μεταξύ τους μπορούν να λειτουργήσουν ως ενιαίο σύνολο ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε αντικειμένου. Πιο συγκεκριμένα ο εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει τα παρακάτω μηχανήματα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές:
1. Μηχανή ταχείας προτυποποίησης PLA (Rapid Prototyping Machine PLA).
Τρισδιάστατος εκτυπωτής σκληρού πλαστικού υλικού που επιδέχεται λείανση, σκάψιμο, κλπ.
Μέγιστες διαστάσεις προτύπου 240*160*120 mm, ακρίβεια 0.2 mm.
2. Μονόχρωμος τρισδιάστατος εκτυπωτής πούδρας (3D Powder Printer).
Μέγιστες διαστάσεις εκτύπωσης 240*160*120 mm, ακρίβεια 0.1 mm.
3. Tρισδιάστατος εκτυπωτής νήματος PLA και ABS (3D Fillament Printer).
Μέγιστες διαστάσεις εκτύπωσης 295*195*165mm, ακρίβεια 0.2 mm.
4. Tρισδιάστατος εκτυπωτής νήματος PLA και ABS (3D Fillament Printer).
Μέγιστες διαστάσεις εκτύπωσης 300*305*457mm, ακρίβεια 0.2 mm.
5. Μηχανή CNC Router & Milling τριών αξόνων.
Kοπή διαφόρων υλικών και μηχανικής παραγωγής αναγλύφων.
Μέγιστες διαστάσεις κίνησης 1500*1500*350 mm.
6. Μηχανή θερμοδιαμόρφωσης πλαστικών φύλλων.
Διαστάσεις φύλλου 650*650 mm.
7. Μηχανή κοπής & χάραξης με ακτίνα laser.
Μέγιστες διαστάσεις 600*300 mm, ισχύς 30 W.
8. Μηχανή κοπής & χάραξης με ακτίνα laser.
Μέγιστες διαστάσεις 1000*700 mm, ισχύς 50 W.
9. Μηχάνημα τρισδιάστατης σάρωσης χειρός (3D Scanner).
Απόσταση μέτρησης 50-3000 mm, ακρίβεια 50 μm.
10. Enroute, ειδικό λογισμικό ανάλυσης και κατασκευής τρισδιάστατων επιφανειών.
11. Leios, ειδικό λογισμικό αντίστροφης μηχανικής (reverse engineering).
12. Δισδιάστατοι εκτυπωτές μεγάλου μεγέθους (plotters) και μικρού μεγέθους (printers).

Υπεύθυνος Εργαστηρίου:
Αναστάσιος Τέλλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ.

Επιτροπή Εργαστηρίου:
Αναστάσιος Τέλλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ
Αλκμήνη Πάκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ
Δημήτριος Κονταξάκης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ

Τεχνικοί υποστήριξης:
Κωνσταντίνος Παυλίδης, Βασίλης Ζαφρανάς
μέλη ΕΤΕΠ