Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ. λειτουργούν  έξι (6) μεταπτυχιακά προγράμματα. Χαρακτηριστικό των προγραμμάτων αυτών είναι ότι για την οργάνωση και τη λειτουργία τους συνεργάζεται ένας αριθμός Τμημάτων του Α.Π.Θ. ή άλλων Πανεπιστημίων της χώρας. Στόχος είναι η διεπιστημονική προσέγγιση στην εμβάθυνση του γνωστικού αντικειμένου κάθε προγράμματος. Στα μεταπτυχιακά προγράμματα διδάσκουν καθηγητές από διαφορετικές ειδικότητες ενώ το ακροατήριο συντίθεται κυρίως από διπλωματούχους των ιδρυμάτων που συμμετέχουν στα προγράμματα. Και τα πέντε μεταπτυχιακά προγράμματα συντονίζονται από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων.

Οδηγός Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ

1

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ"
(4 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα)

 

Συμμετέχοντα τμήματα: 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Γεωπονίας

Διευθύντης:
καθηγητής Δ. Φράγκος

More Info-->>

2

ΔIAΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN
"MOYΣEIOΛOΓIA - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"
(3 Ακαδημαϊκα Εξάμηνα)


Συμμετέχοντα τμήματα:

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ
Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας

Διευθύντρια:
αν. καθηγήτρια Α. Πάκα

More Info-->>

3

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
"ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"
(3 Ακαδημαϊκα Εξάμηνα)

Συμμετέχοντα τμήματα:
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανι­κών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ
Χημικών Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Διευθύντρια:
αν. καθηγήτρια Μ. Αρακαδάκη

More Info-->>

4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
"
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ"
(3 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα)

 

Συμμετέχοντα τμήματα:
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Διευθύντρια:
αν. καθηγήτρια Α. Πάκα

More Info-->>

5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
"ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ"
(3 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα)

Συμμετέχοντα τμήματα: 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Διευθυντής:
αν. καθηγητής Α. Τέλλιος

More Info-->>

6

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
"ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ"

Συμμετέχοντα Τμήματα
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Τμήμα Θεολογίας
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Διευθυντής:
Καθηγητής Π. Δόϊκος 
Τμ. Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

More Info-->>