Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ. λειτουργούν πέντε (5) μεταπτυχιακά προγράμματα. Χαρακτηριστικό των προγραμμάτων αυτών είναι ότι για την οργάνωση και τη λειτουργία τους συνεργάζεται ένας αριθμός Τμημάτων του Α.Π.Θ. ή άλλων Πανεπιστημίων της χώρας. Στόχος είναι η διεπιστημονική προσέγγιση στην εμβάθυνση του γνωστικού αντικειμένου κάθε προγράμματος. Στα μεταπτυχιακά προγράμματα διδάσκουν καθηγητές από διαφορετικές ειδικότητες ενώ το ακροατήριο συντίθεται κυρίως από διπλωματούχους των ιδρυμάτων που συμμετέχουν στα προγράμματα. Και τα πέντε μεταπτυχιακά προγράμματα συντονίζονται από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων.

Οδηγός Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ

1

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
(4 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα)

Συμμετέχοντα τμήματα: 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Γεωπονίας του ΑΠΘ

Διευθύντης:
καθηγητής Δ. Φράγκος

Αναπληρώτρια Διευθύντρια:
καθηγήτρια Κ. Καλμπουρτζή

More Info-->>

2

ΔIAΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN MOYΣEIOΛOΓIA - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
(3 Ακαδημαϊκα Εξάμηνα)

Συμμετέχοντα τμήματα:
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ, Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας

Διευθύντης:
αν. καθηγήτρια Α. Πάκα

Γ. Γραμματέας:
Νίτσιου Παρασκευή

More Info-->>

3

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»
(3 Ακαδημαϊκα Εξάμηνα)

Συμμετέχοντα τμήματα:
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
Πολιτικών Μηχανικών,
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών,
Μηχανολόγων Μηχανι­κών,
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
Μηχανικών Η/Υ, Χημικών Μηχανικών

Διευθυντρια:
αν. καθηγήτρια Αρακαδακη Μαρία

More Info-->>

4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
(3 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα)

Συμμετέχοντα τμήματα:
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Π.Σ., Α.Π.Θ.

Διευθυντής:
αν. καθηγήτρια Α. Πάκα

More Info-->>

5

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
(3 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα)

Συμμετέχοντα τμήματα: 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,

Διευθυντής:

Α. Τέλλιος (αναπληρωτής καθηγητής)

More Info-->>