ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ. η “κρυφή” διάσταση του φύλου | 2015

Φοιτήτριες
ΜΥΡΤΩ ΒΡΑΒΟΣΙΝΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ

Επιβλέπουσα 
ΒΑΝΑ ΤΕΝΤΟΚΑΛΗ

Φεβρουάριος 2015

α3 χωρικές παρεκκλίσεις - βραβοσινο