ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Atalanti’s System |2015

DOMINO| 2015

ELYSIUM: ΜΙΑ ΕΥ- ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ | 2015

ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ. η “κρυφή” διάσταση του φύλου | 2015

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ | 2015

”ΙΝ SITU” ΔΟΜΕΣ ΣΕ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ:ΟΡΥΧΕΙΟ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΓΥΑΛΙ | 2015

ΤΟΠΟΙ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ | 2015

ΠΡΟΣ ΜΟΝΗ ΡΑΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ | 2015

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διπλωματικές Εργασίες Σχεδιασμού

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ