”ΙΝ SITU” ΔΟΜΕΣ ΣΕ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ:ΟΡΥΧΕΙΟ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΓΥΑΛΙ | 2015

Φοιτητές:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΛΑΛΗ, ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Επιβλέπων:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΛΛΙΟΣ

Φεβρουάριος 2015

pinakida 2_web pinakida1_web

Scroll to top