ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

Έτος ίδρυσης: 1998

e-οδηγός σπουδών

Συμμετέχοντα τμήματα:
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
Χημικών Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Διοικητική υποστήριξη:
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Πρόεδρος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Αλκμήνη Πάκα
Διευθύντρια: αναπληρώτρια καθηγήτρια Αρακαδάκη Μαρία

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» έχει δύο κατευθύνσεις:
α. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων.
β. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών.

Το Πρόγραμμα κάθε κατεύθυνσης διαρκεί τρία εξάμηνα και χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

Τα δύο πρώτα εξάμηνα αφορούν τη διεξαγωγή των μαθημάτων και των εξετάσεων. Στο τέλος των δύο εξαμήνων ακολουθεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών. Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν διαλέξεις και σεμινάρια και εκπονούν τη μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία.

Μαθήματα
Το πρόγραμμα της Α’ κατεύθυνσης είναι κοινό για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές της κατεύθυνσης.
Πρόκειται για μαθήματα υποχρεωτικά και μαθήματα ελεύθερης επιλογής.
Στο σύνολο των τριάντα εννέα (39) προσφερόμενων μαθημάτων, δεκαπέντε (15) μαθήματα είναι υποχρεωτικά και εικοσιπέντε (25) είναι μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τα οποία οι φοιτητές οφείλουν να επιλέξουν τόσα ώστε να συγκεντρώσουν δέκα οκτώ (18) πιστωτικές μονάδες σε σύνολο ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων.

Η Β΄ Κατεύθυνση έχει επίσης κοινό πρόγραμμα για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές της, άσχετα από την προέλευσή τους.
Πρόκειται για είκοσι τρία (23) υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία εντάσσονται σε ενότητες.
Έτσι:  α) η δυνατότητα επιλογής του αντικειμένου της ατομικής πρακτικής άσκησης και
β) η δυνατότητα επιλογής της επιστημονικής περιοχής για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, δίνει στον κάθε φοιτητή τη δυνατότητα ανάλογα με την προέλευσή του να ειδικευτεί στη επιστήμη της συντήρησης έργων τέχνης, σε σχέση με τον τίτλο των προπτυχιακών σπουδών τους.

Πρακτική άσκηση
Μετά το τέλος του θερινού εξαμήνου οι φοιτητές και των δύο Κατευθύνσεων πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο αντικείμενο της κατεύθυνσής τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε εφορείες αρχαιοτήτων, εργαστήρια μουσείων, ανασκαφές, ινστιτούτα κλπ. (π.χ. Ακρόπολη, Ακρωτήρι Θήρας, Δίον, Σύμη, Θέατρο Θάσου,κλπ.)

Στο πλαίσιο των σπουδών οργανώνονται συμπληρωματικές εκδηλώσεις, όπως σεμινάρια-διαλέξεις και εκπαιδευτικές εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα σεμινάρια, ειδικότερα, έχουν γίνει θεσμός πανελλαδικής εμβέλειας. Από το 1998 έως σήμερα έχουν διοργανωθεί από το ΔΠΜΣ 11 σεμινάρια, με προσκεκλημένους εισηγητές, εκτός από τα μέλη των διδασκόντων του ΔΠΜΣ, διακεκριμένους επιστήμονες στο πεδίο τους. Τα έχουν παρακολουθήσει 1404 άτομα, σχετικών ειδικοτήτων αλλά και ένας μεγάλος αριθμός προπτυχιακών φοιτητών

Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού.

 • Με πρωτόκολο συνεργασίας από το 2008 έως το 2015 με το ΤRAKYA UNIVERSITY
 • Συνεργασία με το Erythrai/Ildırı Summer School: Archaeological Landscapes: Preservation, Design, Use (PreDU) Izmir Institute of Technology,Turkey.
 • Το 2011 διοργανώθηκε το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Διερεύνηση μεθόδων αποκατάστασης του ιστορικού κτιρίου της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης» από το ΑΠΘ σε συνεργασία με το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, με τη συμμετοχή 15 μεταπτυχιακών φοιτητών και 20 διδασκόντων του ΔΠΜΣ.
 • Intensive school of Conservation science. Chemistry and Culture Euro Mediterranean Cooperation in Research and Education, Fez Morocco.
 • Συνεργασία με εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού, ανάλογα με το αντικείμενο των σπουδών των μεταπτυχιακών φοιτητών. π.χ. Tate Gallery, London

Αντίστοιχα στο πλαίσιο της λειτουργίας του, το Προγράμμα συνεργάζεται με τα παρακάτω κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας (διδασκαλία, εκπόνηση διπλωματικών εργασιών, πρακτική άσκηση, επαγγελματική αποκατάσταση)

 • «ΟΡΜΥΛΙΑ» Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης, Ορμύλια, Χαλκιδική
 • «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Εθνικό Κέντρο ΄Ερευνας Φυσικών Επιστημών. Αθήνα
 • «ΙΤΕ» ΄Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο, Κρήτη
 • «ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ» Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισμού, Νέα Φλογητά, Χαλκιδική
 • «ΑΘΗΝΑ» Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των επικοινωνιών και της Γνώσης

Υποψήφιοι
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι μηχανικοί και πτυχιούχοι άλλων Σχολών ή Τμημάτων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων αντίστοιχων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.

H Αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε δύο φάσεις:

Α. H πρώτη φάση είναι προκριματική. Tα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας αφορούν τα:
Γενικό βαθμό βασικού πτυχίου, συνάφεια βασικών σπουδών με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ, ερευνητική δραστηριότητα (συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κτλ.) και επιμόρφωση, σχετική επαγγελματική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις-ανακοινώσεις, δεύτερο βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακά, συστατικές επιστολές από πρόσωπα με ακαδημαϊκή ή ερευνητική και επαγγελματική ιδιότητα, γνώση ξένης γλώσσας.

Β. H δεύτερη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη των υποψηφίων, οι οποίοι έχουν προκριθεί κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης.

Αξιολόγηση του Προγράμματος

 1. Το πρόγραμμα έχει ήδη αξιολογηθεί από διεθνή επιτροπή επιστημόνων και βαθμολογήθηκε με «Άριστα».
 2. Η αξιολόγηση γίνεται ανελειπώς ανά διετία από τους σπουδαστές του μεταπτυχιακού προγράμματος με συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων.

Απόφοιτοι

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος αποτελούν το επιστημονικό δυναμικό που θα στελεχώνει τον δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και το φυτώριο των νέων επιστημόνων στους οποίους προσβλέπει η κοινωνία για την περαιτέρω ανάπτυξη της εξειδικευμένης έρευνας στην υπηρεσία του πολιτισμού.

Το ΔΠΜΣ διατηρεί και μετά την αποφοίτησή τους επαφή με όλους τους αποφοίτους, μέσω
α) αποστολής ομαδικών μηνυμάτων e-mails με θέματα που αφορούν σε προσκλήσεις σε ομιλίες, διαλέξεις, συνέδρια κλπ.
β) της ιστοσελίδας του ΔΠΜΣ και της σελίδας του στο Facebook, έτσι ώστε να υπάρχει ενημέρωση όσον αφορά στην επαγγελματική πορεία όσων απέκτησαν τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ.

Οι αριθμοί δίνουν μια αρκετά ενθαρρυντική εικόνα, τόσο για την ζήτηση του συγκεκριμένου Προγράμματος όσο και για τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει.

Από τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι σήμερα, τουλάχιστον 123 απόφοιτοι, όλων των ειδικοτήτων (Α και Β Κατεύθυνσης) έχουν προσληφθεί με προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και προγράμματα ΕΣΠΑ σε σχετικούς με την ειδίκευσή τους οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες.

Από την αρχήν λειττουργίας του ΔΠΜΣ έχουν υποβληθεί 1384 αιτήσεις και έχουν εισαχθεί 383 φοιτητές. Μέχρι ήμερα έχουν αποφοιτήσει 300 φοιτητές.

Επίσης στο ίδιο διάστημα έχουν εκπονηθεί 13 διδακτορικές διατριβές.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2022-2024

ΔΠΜΣ «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού»

Υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ:

από Δευτέρα 21/02/2022 έως Σάββατο 30/04/2022

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2022-2024

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης εδώ: ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ_2022-2024

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΠΜΣ: http://prosynapo.web.auth.gr/

Αναλυτικές πληροφορίες στον ιστότοπο του ΔΠΜΣ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Επικοινωνία:

Τηλ: 2310.99 5559, 99 5483

E-mail: msc-pro.syn.apo@auth.gr

Site: http://prosynapo.web.auth.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/dpms.prosynapo.auth

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνική Σχολή

Κτίριο Μεταπτυχιακών Tμήματος Aρχιτεκτόνων

Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ - ΤΚ 54124 Θεσσαλονίκη