ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

(3 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα)

Συμμετέχοντα τμήματα:
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,

Διοικητική υποστήριξη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Πρόεδρος Τμήματος: Αλκμήνη Πάκα, αναπληρώτρια καθηγήτρια

Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος: Αναστάσιος Τέλλιος, αναπληρωτής καθηγητής

Συντονιστική Επιτροπή:
Αναστάσιος Τέλλιος, αναπληρωτής καθηγητής, Διευθυντής
Αλκμήνη Πάκα, αναπληρώτρια καθηγήτρια
Κωνσταντίνα Καλαρά, επίκουρη καθηγήτρια
Δημήτριος Κονταξάκης, επίκουρος καθηγητής
Σπυρίδων Παπαδημητρίου, επίκουρος καθηγητής

Το “Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό” είναι ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα τριών εξαμήνων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια ανοιχτή και ευρεία πλατφόρμα μακροχρόνιας έρευνας και πειραματισμού μέσα από αρχιτεκτονικά γεγονότα λόγου και πράξης. Η ερευνητική του ατζέντα προσανατολίζεται σε σύγχρονα θέματα που αφορούν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και το σχεδιασμό μέσα στην πολύπλοκη σχέση γεωπολιτικής και υπολογιστικής λογικής. Η κατεύθυνση της έρευνας για τον κύκλο των ακαδημαϊκών ετών 2021-23 manifestos / payback αναφέρεται στην ευθύνη της αρχιτεκτονικής να συνειδητοποιήσει τον ρόλο της, να αντιδράσει σε επίπεδο κοινωνικό και πολιτικό έτσι ώστε να μπορέσει να προσφέρει ξανά, να ανταποδώσει (PAYBACK).

(διαβάστε μια λεπτομερή περιγραφή εδώ)

Το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού είναι ανοικτό σε διάφορους τομείς, όπως η κριτική θεωρία και η προηγμένη πληροφορική, η οικολογία και η ανθρωπολογία, η θεωρία σχεδιασμού και η επιστήμη των υλικών, η φιλοσοφία και οι ‘μετα-ανθρώπινες’ (post-human) θεωρίες, η ρομποτική και η πολιτική θεωρία. Μέσα σε ένα κριτικό πλαίσιο, η διεπιστημονικότητα υιοθετείται με τρόπο ώστε να καθίσταται κατανοητή η πολυπλοκότητα του αρχιτεκτονικού συμβάντος και να οδηγεί σε καινοτόμες σχεδιαστικές προτάσεις που συνδέουν τις συνθήκες του σχεδιασμού από το μοριακό επίπεδο έως την πλανητική κλίμακα.

Ο στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να εστιάσει ξανά στη συζήτηση και στην ανάπτυξη νέων γνώσεων, σχετικών ικανοτήτων και ποικίλων δεξιοτήτων για τη διαμόρφωση και υποστήριξη του προφίλ ενός σύγχρονου δημιουργού-σχεδιαστή ικανού να συνεργάζεται με άλλους εμπειρογνώμονες. Η συνεργασία αυτή μπορεί να αποφέρει καινοτόμες προτάσεις, που αφορούν στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης.

Μέσω της θεωρητικής έρευνας και του σχεδιαστικού πειραματισμού σε πρακτικό επίπεδο και μέσω της στενής συνεργασίας και επικοινωνίας με μια σειρά από ειδικούς, από ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων που κυμαίνεται από το επιστημονικό έως το καλλιτεχνικό πεδίο, ο μεταπτυχιακός φοιτητής του προγράμματος θα αποκτήσει τη δυνατότητα να κατανοεί και να οραματίζεται και θα αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική ως μια πλατφόρμα για δημιουργικότητα και καινοτομία.

Σήμερα, ο αρχιτέκτονας κατέχει και οργανώνει καινοτόμες διαδικασίες σκέψης και ρυθμίζει, μέσα από διεπιστημονικές συνεργασίες, δημιουργικές μεταμορφώσεις υφιστάμενων δεδομένων και συνθηκών σε νέες και μελλοντικές πιθανότητες. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται γενικά στον Σχεδιασμό Αιχμής, και ειδικότερα στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ως μια διαδικασία σκέψης και ενόρασης. Αξιοποιώντας αυτή τη διαδικασία ως ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό της ταυτότητας του αρχιτέκτονα, επαυξάνει τη στρατηγική διεύρυνσης του ρόλου του μέσα στην κοινωνία άλλων επαγγελματικών και δημιουργικών τομέων. Αυτή η διεπιστημονική στρατηγική είναι ακόμη περισσότερο απαραίτητη στις μέρες μας, καθώς οι αλλαγές στην κοινωνία, την οικονομία και την τεχνολογία απαιτούν ένα συνεχή μετασχηματισμό στο ρόλο και τη σημασία του επαγγελματικού προφίλ του σύγχρονου αρχιτέκτονα.

Τα τρία σκέλη του προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι οργανωμένο σε τρία σκέλη που επιδιώκουν την εξοικείωση με την έννοια του σχεδιασμού αιχμής και την εξέλιξή της. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο σκέλος επικεντρώνεται στην καινοτομία, το δεύτερο στη διεπιστημονικότητα, και το τρίτο στον πειραματισμό. Το πρώτο σκέλος αφορά στο ρόλο της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στο πεδίο της αρχιτεκτονικής, ως μια κοινωνικά υπεύθυνη επαγγελματική δραστηριότητα, και στη σημασία τους σήμερα. Το δεύτερο σκέλος αφορά στις εγκάρσιες επικοινωνίες μεταξύ διαφορετικών πεδίων και στη δυνατότητα καινοτόμων προσεγγίσεων μέσω της συνεργασίας τους. Το τρίτο σκέλος αφορά στον πειραματισμό ως μεθοδολογία έρευνας για το σχεδιασμό αιχμής.

Ο πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στους αποφοίτους του την ευχέρεια να δομούν νέες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που θα τους καθιστούν δημιουργικούς, αποτελεσματικούς και ευφυείς επαγγελματίες, με επιθυμία συνεχούς, ευέλικτης και ευεπηρέαστης μάθησης, προς μια παραγωγική και κοινωνικά υπεύθυνη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Η δέσμευση όλων των συντελεστών είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της αριστείας, μέσω της συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και η προώθηση και ενίσχυση συνεργασιών με αντίστοιχα ερευνητικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Πληροφορίες:
Τάνια Κάτσιου
Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Email  advanceddesign@arch.auth.gr
Tel +30 2310 995510
Web:advanceddesign.arch.auth.gr
Facebook: @advanceddesign.auth

Χρήσιμα links:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 2021-23  (4 Μαϊου - 12 Ιουλίου)   ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 06 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΑΦΙΣΑ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗΣ / ΑΤΖΕΝΤΑ

APPLY NOW

ΑΙΤΗΣΗ

Απολογισμό εσόδων-εξόδων 2018-2019