Προπτυχιακές Σπουδές/08EX31

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ: ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΗ: ΑΠΟ- ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ: ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΗ: ΑΠΟ- ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ / ART AND THE CITY: UN- MAPPINGS
Κωδικός 08EX31
Σχολή Πολυτεχνική
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ΔΜ ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν 8 4 6 6

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ: ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΗ: ΑΠΟ- ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
  • Κωνσταντίνα Καλαρά
Class ID
20051604
 
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
 
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
 
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
  • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΗ: ΑΠΟ-ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
 
Το μάθημα στοχεύει στην επεξεργασία τρόπων κριτικής της αντίληψης ως οπτικότητας και σωματικότητας, με πεδίο έρευνας και πρακτικής την πόλη. Η σχέση και ενδεχομένως η όσμωση μεταξύ αναπαράστασης και πραγματικότητας καθώς και μια προσωπική χρήση των καλλιτεχνικών και αναπαραστατικών μέσων, είναι βασικοί στόχοι του μαθήματος. Ποικίλες κατασκευές θα επιχειρήσουν να συστήσουν τελικά ενα έργο. Αλλά το έργο δεν θα βρεθεί σε εναν εύκολα εντοπίσιμο χώρο και χρόνο. Με ορίζοντα την διαρκή επανερμηνεία του χώρου της πόλης και την διάνοιξη νέων χώρων, βασικό ζητούμενο είναι η ανάδειξη μιας διευρυμένης συνθετικής ικανότητας η οποία θα καταφέρνει να ενσωματώνει με πειστικό τροπο στα όρια μιας ευρύτερης κατασκευής, την πολυπλοκότητα των ζητημάτων που αναδύονται κάθε φορά.
 
Tο μάθημα στηρίζεται στην θεωρητική ανάλυση αρχικά, και στην ιδιοσυγκρασιακή χρήση στη συνέχεια, των εννοιών της «απο-αρχιτεκτόνισης» και της «απο-χαρτογράφησης». Αρχίζοντας από μκια κριτική ιστορική αναδρομή στις έννοιες του χάρτη και της χαρτογράφησης στις εικαστικές τέχνες, θα δοθεί έμφαση στην ανίχνευση απο-αρχιτεκτονημένων στοιχείων στον φυσικό, συμβολικό και κοινωνικό χώρο της πόλης, στον εντοπισμό κενών χώρων και ρωγμών, νοηματικών και φυσικών ερειπίων, στην επανάχρηση του υπολείμματος και των κάθε λογής αόρατων και κρυμμένων αποθεμάτων της πόλης. Φωτογραφικές και σχεδιαστικές χαρτογραφήσεις, χαρτογραφήσεις με ήχο και κινούμενη εικόνα, κειμενικές ανακατασκευές και διαφορετικές εκθεσιακές διατάξεις θα προκύψουν από την προσωπική ματιά του κάθε φοιτητή σε επιλεγμένα σημεία, διαδρομές ή και ευρύτερα κομμάτια της πόλης που ζει. Οι διαδικασίες χαρτογράφησης θα έχουν έναν χαρακτήρα διαβρωτικό της αναπαρασταστικής χωρικής τους λειτουργίας, επιχειρώντας να ενσωματώσουν τον χρόνο και την υλικότητα. Καινούργια σενάρια πανω στους επιλεγμένους τόπους, σημεία και διαδρομές θα συστήσουν μια νέα αφήγηση για αυτούς.
 
Το μάθημα διεξάγεται με διαλέξεις της διδάσκουσας και προσκεκλημένων καλλιτεχνών, in situ επισκέψεις και δράσεις οδοιποριών, επιτόπια έρευνα, εργαστηριακή καλλιτεχνική εργασία και προφορικές δημόσιες παρουσιάσεις. Περιέχει άφθονες αναφορές στην ιστορία των εικαστικών τεχνών, του κινηματογράφου, την ιστορία της σκέψης και τη λογοτεχνία.
 
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Σημειώσεις
  • Διαφάνειες
  • Βιβλίο
 
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 
Αξιολόγηση Φοιτητών
 
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
  • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
  • Καλλιτεχνική Ερμηνεία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Foster, H., R. Krauss, Y.A. Bois, B. Buchloh, H Τέχνη από το 1900. Αθήνα: Παρατηρητής, 2007
Πούλος, Π. (επ), Εννοιες της τεχνης τον 20ο αιώνα, Αθήνα: Ανώτατη Σχολή καλών Τεχνών, 2006
 
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Δημητρακάκη, Α., Τέχνη και Παγκοσμιοποίηση, Από το Μεταμοντέρνο Σημείο στη Βιοπολιτική Αρένα, Αθήνα, Εστία, 2013
Καλαρά, Ν. (επιμέλεια), Ρόμπερτ Σμίθσον, Τέσσερα κείμενα, Αθήνα, Τοποβόρος, 2013