Προπτυχιακές Σπουδές/08EX14

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ: ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ: ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ / SPECIALIZATIONS, INSIGHTS, EXPERIMENTATIONS: URBANITIES
Κωδικός 08EX14
Σχολή Πολυτεχνική
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ΔΜ ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν 8 4 6 6

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ: ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
 • Κωνσταντίνος-Βίκτωρ Σπυριδωνίδης
Class ID
20051617
 
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
  Πρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
  Μαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και ενδεχομένως και οι ξένες γλώσσες.
 
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
 
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 07TH10 ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2: ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
 • 07TH20 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
 • 05EE10 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 • 04TH21 ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1: ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
 • 06EA10 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 4
 
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 
Περιεχόμενο Μαθήματος
Την αστικότητα δεν είναι εύκολο να την ορίσουμε. Δεν είναι εύκολο γιατί δε συμφωνούμε όλοι στο ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που δομούν το περιεχόμενό της ως έννοια και ως εικόνα, ποια είναι δηλαδή τα δομικά χωρικά της χαρακτηριστικά. Δε συμφωνούμε όλοι στο αν η αστικότητα αναγνωρίζεται με τον ίδιο τρόπο από όλους, αυτούς που τη βιώνουν περιστασιακά, αυτούς που τη ζουν, αυτούς που τη θυμούνται αυτούς που την προσδοκούν. Δε συμφωνούμε όλοι για το πόσο σταθερή μπορεί να είναι η αστικότητα μέσα στο χρόνο και πόσο οι αλλαγές που συμβαίνουν στην κοινωνική και οικονομική μας καθημερινότητα την αλλοιώνουν, τη μεταμορφώνουν την επαναπροσδιορίζουν. Με άλλα λόγια δε συμφωνούμε όλοι για το πώς ο πολιτισμός μας αποτυπώνεται μέσα από τη αστικότητα δηλαδή μέσα από τη μορφή και την οργάνωση του χώρου της πόλης.
 
Στον ενικό λοιπόν ή στον πληθυντικό, η έννοια αστικότητα κατέχει τα τελευταία πενήντα χρόνια, έναν σημαντικό ρόλο στις κάθε μορφής εκφορές του λόγου για την πόλη και διαμορφώνει και σχηματοποιεί ένα οργανωτικό περιβάλλον για την ανάδυση των αρχιτεκτονικών προτάσεων για τη μορφή και την οργάνωση του αστικού χώρου. Πώς είναι δυνατό λοιπόν μια τόσο πολυσήμαντη έννοια να αποτελεί ένα ενεργειακό απόθεμα της αρχιτεκτονικής δημιουργίας? Το μάθημα αυτό εστιάζει το ενδιαφέρον του στις αστικότητες ως όχημα για να (ξανά)σκεφτεί κάνεις την πόλη και να (ξανά)σχεδιάσει το χώρο της. Προσεγγίζει τον αστικό χώρο και το σχεδιασμό του όχι ως ‘λύση’ σε ένα ‘πρόβλημα’ αλλά ως αναπαράσταση του τρόπου που ορίζεται το ‘πρόβλημα’ βλέποντας αυτόν τον ορισμό ως μια μυθολογία που υποκινεί και κατευθύνει τη δημιουργική πράξη και νομιμοποιεί το αποτέλεσμα της.
 
Λέξεις Κλειδιά
αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, αστικός σχεδιασμός, αστικότητα, δημιουργικότητα, διαδικασία σχεδιασμού
 
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
 
Οργάνωση Μαθήματος
 • Διαλέξεις: (Ομαδικά)
 • Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων: (Ατομικά)
 • Εκπόνηση μελέτης (project): (Ατομικά, Ομαδικά)
 • Συγγραφή εργασίας / εργασιών: (Ατομικά)
 
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)