Προπτυχιακές Σπουδές/08EM10

ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / INSIGHTS: COLLECTIVE HOUSING IN THESSALONIKI
Κωδικός 08EM10
Σχολή Πολυτεχνική
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ΔΜ ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν 8 4 12 12

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
  • Claudio daniel Conenna
  • Κυριακούλα Τσουκαλά
Class ID
20051619
 
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
 
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η διαδικασία σύνθεσης και σχεδιασμού μιας πολυκατοικίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Στόχος είναι η διερεύνηση και επίλυση προβλημάτων που έχουν σχέση με την ένταξη του κτιρίου στο αστικό περιβάλλον, την περιβαλλοντική συμπεριφορά του, την υλικότητά του, τη δομή και οργάνωση των λειτουργιών του, τις κοινωνικο-ψυχολογικές ποιότητές του. Η διερεύνηση των παραπάνω θα γίνει στο πλαίσιο των πολεοδομικών διατάξεων που ισχύουν σήμερα, και θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην άρθρωση των επιμέρους μονάδων (κατοικιών) σε κάτοψη και τομή καθώς και στους κοινούς/κοινωνικούς τόπους δραστηριοποίησης και συνάντησης των ενοίκων, δηλαδή σε ‘τόπους επαφής’ που προσδίδουν στην πολυκατοικία ποιότητες αστικού περιβάλλοντος. Αυτή η ιδιαιτερότητα του προγράμματος δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να πειραματιστούν με τον χαρακτήρα της πολυκατοικίας μέσα στη δύσκολη συνθήκη των διατάξεων της πολεοδομικής μας πραγματικότητας. Στο πλαίσιο του μαθήματος οργανώνονται διαλέξεις με θέματα που καλύπτουν τους στόχους που θέσαμε παραπάνω.
 
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Διαφάνειες
  • Βιβλίο
 
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
C. Conenna, Κ. Τσουκαλά & άλ. (2013). Η διδασκαλία του Louis Kahn και άλλα δοκίμια. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
C. Conenna, Κ. Τσουκαλά & άλ. (2014). Enric Miralles Αρχιτέκτων. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.