Προπτυχιακές Σπουδές/04TB10

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / MECHANICAL AND ELECTRICAL FACILITIES
Κωδικός 04TB10
Σχολή Πολυτεχνική
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ΔΜ ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό 4 2 3 3

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
 • Βασίλειος Βασιλειάδης
Class ID
20051594
 
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 • Ανάπτυξης ΔεξιοτήτωνΜαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και ενδεχομένως και οι ξένες γλώσσες.
 
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 03TB10 ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
 
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 
Περιεχόμενο Μαθήματος
Bασικές έννοιες από την περιοχή της Eνέργειας, Θερμοδυναμικής, Pευστομηχανικής και Mετάδοσης θερμότητας. Γενικές αρχές για τις εγκαταστάσεις, στους χώρους οικιακής οικονομίας. Βασικές αρχές και σχεδιασμός δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης με έμφαση στην επιρροή που έχουν αυτά τα δίκτυα στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του κτιρίου. Στοιχεία ηχοπροστασίας. Πως επηρεάζει η ηχοπροστασία τον σχεδιασμό μιας κατοικίας. Θέρμανση και κλιματισμός των κτιρίων με παραδείγματα υπολογισμού τόσο των θερμικών απαιτήσεων όσο και των ψυκτικών απαιτήσεων ενός κτιρίου. Σχεδιασμός δικτύου θέρμανσης. Σχεδιασμός λεβητοστασίου. Ιδιαιτερότητες χρήσης Φυσικού Αερίου σε μια κατοικία. Τρόποι θέρμανσης νερού χρήσης, και τεχνικά δεδομένα των ανελκυστήρων που ενδιαφέρουν τους Αρχιτέκτονες. Bασικές ηλεκτρολογικές έννοιες. Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Τεχνική φωτισμού. Σχεδιασμός ηλεκτρολογικού δικτύου Στόχος: Απόκτηση βασικών γνώσεων πάνω σε θέματα εσωτερικών ηλ/κών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων φωτισμού ώστε να είναι εφικτή η συνεργασία με τους αντίστοιχους σχεδιαστές κλάδων μηχανικών. Η Άσκηση θα αφορά στη μελέτη και στο σχεδιασμό των βασικών Η/Μ Εγκαταστάσεων σε μια μονοκατοικία.
Συγκεκριμένα στα πλαίσια της άσκησης θα πρέπει να γίνει
• ο υπολογισμός των θερμικών απαιτήσεων κάθε χώρου
• ο σχεδιασμός της εγκατάστασης θέρμανσης.
• ο υπολογισμός του απαιτούμενου ψυκτικού φορτίου του σαλονιού
• ο σχεδιασμός του δικτύου αποχέτευσης
• ο σχεδιασμός του δικτύου ύδρευσης
• ο σχεδιασμός του ηλεκτρολογικού δικτύου
• ο σχεδιασμός της παθητικής πυροπροστασίας
 
Λέξεις Κλειδιά
Eγκατάσταση θέρμανσης, Ψυκτικό φορτίο, Δίκτυο αποχέτευσης, Δίκτυο ύδρευσης, Ηλεκτρολογικό δίκτυο, παθητική πυροπροστασία
 
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
 
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 
Οργάνωση Μαθήματος
 • Διαλέξεις: Ώρες Διδασκαλίας 24, Φόρτος Εργασίας 24 ώρες (Ατομικά)
 • Εκπόνηση μελέτης (project): Ώρες Διδασκαλίας 24, Φόρτος Εργασίας 24 ώρες (Ομαδικά)
 • Συγγραφή εργασίας / εργασιών: Φόρτος Εργασίας 12 ώρες (Ομαδικά)
 
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)