Προπτυχιακές Σπουδές/03TH10

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ 1: ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΡΩΜΗ, ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ΙΣΛΑΜ) 

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ 1: ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΡΩΜΗ, ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ΙΣΛΑΜ) / ART HISTORY 1: ANCIENT GREECE, ROME, BYZANTINE, ISLAM
Κωδικός 03TH10
Σχολή Πολυτεχνική
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ΔΜ ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό 3 2 3 3

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ 1: ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΡΩΜΗ, ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ΙΣΛΑΜ)
Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες
 • Χαρίκλεια Γυιόκα
 • Παναγιώτης Μπίκας
 • Μαλαματένια Σκαλτσά
 • Αναστάσιος Τάντσης
Class ID
20051549
 
Τύπος Μαθήματος
 • ΥποβάθρουΤα μαθήματα εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα στην επιστήμη που θεραπεύει το Πρόγραμμα Σπουδών, ωστόσο αποτελούν αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί θέματα άμεσα εντασσόμενα σ' αυτήν. Συνήθως διδάσκονται στα πρώτα εξάμηνα σπουδών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα Στατιστική στη Βιολογία, η Φυσικοχημεία κα.
 
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
 
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 
Προαπαιτήσεις 
Γενικές Προαπαιτήσεις
Στο μάθημα γίνεται μια επισκόπηση στις πρακτικές της αναπαράστασης και της διακόσμησης στον ελλαδικό χώρο από την προϊστορική εποχή μέχρι το Βυζάντιο, ενώ περιλαμβάνει ειδική αναφορά στην ισλαμική τέχνη.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να πραγματευθούν ζητήματα εξεικόνισης, σύνθεσης, ύφους, καθώς και να συζητήσουν ιστορικά την εξέλιξη των πρακτικών που αποκαλούμε σήμερα "καλλιτεχνικές" στον ελλαδικό χώρο από την προϊστορία ως τον 18ο αιώνα.
 
Γενικές Ικανότητες
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Προϊστορική περίοδος
2.Από τη γεωμετρική στη ρωμαϊκή περίοδο
3.Βυζαντινή εποχή
4.Ισλαμική τέχνη
 
Λέξεις Κλειδιά
υλικός πολιτισμός, ιστορικές πηγές, τέχνη, θρησκευτική/ κοσμική δημιουργία
 
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Χρηση Η/Υ
 
Οργάνωση Μαθήματος
 • Διαλέξεις: (Ομαδικά)
 • Σεμινάρια: (Ομαδικά)
 
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)