Προπτυχιακές Σπουδές


Από την Έκθεση "Κατοικία: Σχεδιάζω, Κατασκευάζω, Σκέφτομαι". 2011