Uncategorized

Video Presentation

List of Publications

Tsoulouvis Eleftherios

Adjunct Staff

Martzopoulou Anastasia

ALUMNI

PostDoctoral Research

Postgraduate Program of Studies “Advanced Design: Innovation and Transdisciplinarity in Design” – Apply until 18/09/2019

Retired Professors

Papadopoulou-Symeonidou Parysatis

Ioannidis Konstantinos

INTER-SCHOOL PROGRAMME OF POSTGRADUATE STUDIES _ 2014 ADMISSIONS

Kantidakis Manolis

Tsinikas Nikolaos

Komninos Nicos

Andreadou Tatiana

Skaltsa Malamatenia

Prodromidis Aristeidis

Papakostas Georgios†

Papadopoulou Aristi

Malindretos Michael†

Koukopoulos Stamatis

Kafkalas Grigoris

Xonoglou Dimitrios

Tentokali Vana

Vavili Fani

Axarli Kleo

Zafeiropoulos Sarantis

Alexopoulou Alexandra

Voyatzaki Maria

Vergopoulos Stavros†

Tsoukala Kyriaki

Stathakopoulos Panagiotis

Kalogirou Nikolaos

Andrikopoulou Eleni

Ananiadou-Tzimopoulou Maria

Anastassiadis J. Aghis

Spiridonidis Constantin-Victor