Teaching Staff

Arakadaki Maria

Athanasiou Evangelia

Axarli Kleo

Christodoulou Charis

Chrysafides Evangelos

Conenna Claudio

Dousi Maria

Fragos Dimitrios

Ioannidis Konstantinos

Kalara Konstantina

Kalfopoulos Apostolos

Kalogirou Nikolaos

Kontaxakis Dimitris

Pagoni Fenia

Paka Alkmini

Papadimitriou I. Spiros

Sakellaridou Irena

Spiridonidis Constantin-Victor

Lefaki Styliani

Sakantamis Konstantinos

Tellios Anastasios

Tratsela Maria

Tsoukala Kyriaki

Vergopoulos Stavros

Varotsos Costas

Voyatzaki Maria

Yoka Lia

Stathacopoulos Panagiotis