Δωρεάν μαθήματα από το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών σε φοιτητές/τριες του ΑΠΘ

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του, θα προσφέρει για το εαρινό εξάμηνο 2019, σε φοιτητές-ήτριες του Α.Π.Θ. μαθήματα Ιταλικής Γλώσσας, Γαλλικής Γλώσσας και Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη Γερμανική γλώσσα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις παρακάτω ανακοινώσεις:

Ανακοίνωση_Τμήματα Ιταλικών ΕΕ2019_Β1

Ανακοίνωση_Τμήματα Γαλλικών Α2 ΕΕ 2019

Ανακοίνωση συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη Γερμανική Γλώσσα