Χριστοδούλου Χάρις

Βιογραφικό:

Η Χάρις Χριστοδούλου είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλεγίου ‘Anatolia’ στη Θεσσαλονίκη (1989). Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ. (Δίπλωμα 1995). Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στον  αστικό σχεδιασμό στο Joint Centre for Urban Design, Oxford Brookes University, στην Οξφόρδη (M.A. 1996) με θέμα μεταπτυχιακής διατριβής: “Urban Regeneration and Cultural Interventions in European Cities at the Turn of the Century”.  Έλαβε το τίτλο του Διδάκτορος του T.A.M. Α.Π.Θ. (2008) μετά την υποστήριξη της διδακτορικής της διατριβής με θέμα: «Αστικοποίηση και Χώροι Κοινωνικού Αποκλεισμού: Εγκαταστάσεις Κατοίκησης στην Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, 1980-2000».

Η εξειδίκευσή της στο γνωστικό αντικείμενο του πολεοδομικού και αστικού σχεδιασμού εξελίσσεται μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία της στο πεδίο των σύγχρονων θεωρήσεων και πρακτικών τους, αλλά και των απαραίτητων στοιχείων αστικής γεωγραφίας (αστικοποίηση, τουρισμός, έμφυλες προσεγγίσεις, τοπίο κοκ). Αναφέρεται επίσης στη συνθετική–εφαρμοστική διάσταση τους μέσα από την επαγγελματική εμπειρία της σε πολεοδομικές και αρχιτεκτονικές μελέτες και τις υλοποιήσεις τους στον χώρο, κατά την απασχόλησή σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Το εφαρμοσμένο αρχιτεκτονικό έργο της έχει λάβει διακρίσεις και έχει συμπεριληφθεί σε εκθέσεις αρχιτεκτονικού έργου. Επίσης, έχει συμμετάσχει και λάβει διακρίσεις σε διαγωνισμούς αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού συνεργασία με διαφορετικές ομάδες εργασίας.

Η επιστημονική έρευνα της εστιάζει σε θέματα αστικών αναπλάσεων, οικιστικής ανάπτυξης, αστικών μετασχηματισμών και χωρο-κοινωνικής συγκρότησης της σύγχρονης ελληνικής πόλης. Σ’ αυτές τις γνωστικές περιοχές έχει δημοσιευμένες εργασίες και ανακοινώσεις σε ελληνικές και διεθνείς συναντήσεις, και συμμετοχή σε διεπιστημονικές ομάδες ερευνητικών προγραμμάτων. Ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον έχει για τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις στον εκσυγχρονισμό και εμπλουτισμό των σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων του αστικού και πολεοδομικού σχεδιασμού· από τη μία, στο πλαίσιο της ανάδειξης ή ενσωμάτωσης ζητημάτων κοινωνικής δικαιοσύνης, έμφυλων προσεγγίσεων και ετερότητας στις διαδικασίες του σχεδιασμού, που εδράζονται σε σύγχρονες κατανοήσεις του χώρου της πόλης στο πλαίσιο της αστικής γεωγραφίας, και από την άλλη, στην κριτική αναθεώρηση και δυναμικό εμπλουτισμό του σχεδιασμού σε αλληλένδετες κλίμακες (αρχιτεκτονική της πόλης – αστικός – πολεοδομικός – χωρικός σχεδιασμός). Είναι ιδρυτικό μέλος και συντονίστρια δράσεων στην Ερευνητική Μονάδα για τις Πόλεις του Ευρωπαϊκού Νότου στον Τομέα Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης TAM ΑΠΘ (http://southeuropean-cities.arch.auth.gr/).

Όσον αφορά στη διδασκαλία, δίδαξε πολεοδομικό και αστικό σχεδιασμό (θεωρία και αστική σύνθεση σε αρχιτεκτονική και πολεοδομική κλίμακα) και θεωρία για το χώρο και το φύλο στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (εντεταλμένη διδασκαλίας με το ΠΔ 407/80 στη βαθμίδα της λέκτορα, 2001 – 2005). Από το 2009 διδάσκει στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ αστική σύνθεση σε αρχιτεκτονική και πολεοδομική κλίμακα, καθώς και θεωρία αστικού, πολεοδομικού, χωρικού σχεδιασμού και αστικής γεωγραφίας, στον προπτυχιακό και μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του ΑΠΘ. Έχει προκληθεί να δώσει διαλέξεις σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Πρόσφατα δημοσιευμένο έργο (πενταετίας):

Μονογραφία

Χριστοδούλου, Χ. (2015) Τοπία Αστικής Διάχυσης. Αστικοποίηση και Πολεοδομικός Σχεδιασμός. Η περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Επιμέλεια εκδόσεων, κεφάλαια σε βιβλία

Christodoulou, C. (2020) Gender Mainstreaming Urban Planning and Design Processes in Greece, in Inés Sánchez de Madariaga & Michael Neuman (eds) (2020) Engendering Cities. Designing Sustainable Urban Spaces for All, 1st Edition, Routledge, Chapter 13, pp.229-242.

Christodoulou, C. (2020) The post-war transformation of the Thessaloniki periphery. Urbanization and landscape, in Dimitris Keridis & John Brady Kiesling (eds) (2020)Thessaloniki, a City in Transition, 1912–2012, 1st Edition, Routledge, Chapter 20, pp.310-332.

Αθανασίου, Ε. και Χ.Χριστοδούλου (επιμ.) (2019) ΠΟΛΗ υπό ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - Σχέδια Διαδικασίες και Πρακτικές για το Χώρο της Θεσσαλονίκης. Τόμος Πρακτικών Διεπιστημονικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 12-13 Οκτωβρίου 2018 που διοργανώθηκε απο την Ερευνητική Μονάδα για τις Πόλεις του Ευρωπαϊκου Νότου, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ. ISBN: 978-618-83231-3-1

Athanassiou,E., C.Christodoulou, M.Kapsali and M. Karagianni (2018) Hybridizing ‘Ownership’ of Public Space. Framings of Urban Emancipation in Crisis-Ridden Thessaloniki. In Knierbein, S. and Viderman, T. (eds) Public Space Unbound. Urban Emancipation and the Post-Political Condition. London & New York: Routledge, pp.251-265.

Χριστοδούλου, Χ. (2015) Μετασχηματισμοί της περιφέρειας της Θεσσαλονίκης: Αστικοποίηση, συγκρότηση της κατοίκησης και του τοπίου κατά τη μεταπολεμική περίοδο, στο Καιρίδης, Δ. (επιμ.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μια πόλη σε Μετάβαση, 1912-2012. Θεσσαλονίκη: Navarino Network, ΟΦΘ, ΠΕΕΒ, Εκδόσεις Επίκεντρο, σελ.465-483.

Χριστοδούλου, Χ. (2015) Συγκροτήματα κοινωνικής κατοικίας της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου στη Θεσσαλονίκη: Μετασχηματισμοί και αστικοί συσχετισμοί στο οικιστικό περιβάλλον της σύγχρονης πόλης, στο Βιτοπούλου, Α., Α.Καραδήμου-Γερόλυμπου, Π.Τουρνικιώτης (επιμ.) Η Ελληνική Πόλη και Η Πολεοδομία Του Μοντέρνου, Σειρά do.co.mo.mo_Τα Τετράδια του Μοντέρνου, 05, Αθήνα: futura, σελ.297-314.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Χριστοδούλου, Χ. (2018) Η συρρίκνωση του δημόσιου χώρου στη σύγχρονη ρευστότητα των διαδικασιών του πολεοδομικού σχεδιασμού και της αστικής ανάπτυξης. Γεωγραφίες, τ.32, σελ.26-41, Προσβάσιμο http://geographies.gr/2019/03/21/i-syrriknosi-toy-dimosioy-choroy-sti-sy/?fbclid=IwAR2gqhti8ZENsfRV-qZyctDQgeIWP4hvGi4g-UxfI2BUwGIUsoPTf36zE88 (τελ. επισκ. Ιουν 2020)

Christodoulou, C., S.Lada (2017) Urban design in the neoliberal era: reflecting on the Greek case. Journal of Urban Design, Volume 22, Issue 2: Theme Issue: Urban Design in an Age of Recession, pp.144-146, https://doi.org/10.1080/13574809.2017.1288875

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών & ελληνικών συνεδρίων με κριτές

Χριστοδούλου, Χ. (2020) Παλινδρομώντας από το οριοθετημένο έργο στον κοινό ορίζοντα: Ματιές στις θεσμικές διαδικασίες σχεδιασμού του τοπίου με αφετηρία την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο, στο Αθανασιάδου, Ε., Α. Μαυρίδου, Α. Παπαδοπούλου (επιμ.), Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο. Απορρέουσες υποχρεώσεις ως προς τις μελέτες και τα έργα, ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου ΑΠΘ, Εκδόσεις Ζήτη, 2020, σελ.167-172.

Χριστοδούλου, Χ., (2019) Εκφάνσεις του δημόσιου χώρου στην περιαστική ζώνη των ελληνικών πόλεων. Στο, Νικηφορίδης, Π. (επιμ.) Δημόσιος Χώρος+, Πρακτικά συνεδρίου, 28-30 Μαρτίου 2019, Θεσσαλονίκη: ΤΕΕ/ΤΚΜ, Ιανός, σελ 301-304.

Christodoulou, C., M.Oikonomou (2018) Urban sprawl typologies in medium-sized Greek cities. Α qualitative morphological analysis in the peri-urban landscape. In N. Charalambous, N. Zafer Cömert, Ş. Hoşkara eds., Urban Morphology in South-Eastern Mediterranean Cities: Challenges and Opportunities, Proceedings of the 1st Regional Conference: Cyprus Network of Urban Morphology, 16 -18 May 2018, Buffer Zone, Nicosia, Cyprus, Nicosia 2019 ISBN: 978-1-5136-5221-4, pp. 134-146. (cynum.org)

Christodoulou, C. (2015) Dwelling at the border and complexities of inclusion in space, in Tressou, E., S.Mitakidou, G.Karagianni (eds) Roma Inclusion - International and Greek Experiences - Book of Proceedings, International Conference ‘Complexities of Inclusion’, 3-5 October 2014, Thessaloniki, pp. 199-220 (και στα ελληνικά σελ.225-249).

Athanassiou, E., C.Christodoulou (2015) Comparative Mapping of City Histories: The City of Volos in the Network of Mediterranean Cities, Poster Presentation, in Alifragkis, S., G.Papakonstantinou, C.Papasarantou (eds) Proceedings, International Symposium ‘Museums in Motion’ organized by the Laboratory of Environmental Communication and Audiovisual Documentation (LECAD- EPEOT) of the Department of Architecture, University of Thessaly in collaboration with the Social Anthropology Laboratory and Oral History Archive at the Department of History, Archaeology and Social Anthropology (IAKA), University of Thessaly, and with the Department of Architecture of the Aristotle University of Thessaloniki in the framework of the research program Thalis-DEMUCIV, Volos 3-4 July, pp.179-180.

Λοιπές δημοσιεύσεις και εκδόσεις

Christodoulou, C. (2019) National perspective of Greece - Legal Planning Framework, in section: National perspectives of nine European countries: planning systems and gender impact, edited by S.Tuggener and B.Zibell, in B.Zibell, D.Damyanovic and U. Sturm (eds) Gendered Appraches to Spatial Development in Europe. Perspectives, Similarities, Differences. London & New York: Routledge, pp.54-55.

Christodoulou, C. (2019) The ‘Urban Development Game’ in Architectural Education: Moodle as a Pedagogical Facilitator to Simulate Urban Development Processes, Presentation at the 3rd MoodleMoot 2019 Greece Conference organized by the IT Center of the Aristotle University of Thessaloniki  and the Library & Information Centre of the Aristotle University of Thessaloniki, the Hellenic Open University, the Greek School Network, the Advanced Educational Technologies and Mobile Applications Lab (AETMA Lab) of International Hellenic University, the Laboratory of Didactics of Physics and Educational Technology (EDIFET) of Aristotle University of Thessaloniki, the Political Economy and Sustainable Development Lab of National Kapodistrian University of Athens, the Central Library of the National Technical University of Athens, the Developmental Center of Thessaly and the GFOSS – Open Technologies Alliance, 28-29th Nov. (https://assets.moodlemoot.org/sites/123/20191216133057/B.1.4.-The-%E2%80%98Urban-Development-Game%E2%80%99_Christodoulou.pdf)

.Christodoulou, C. (2018) Interview on Relational-Material Approaches of Urban Morphology, in the Resources of the EPUM international research project “Emerging Perspectives On Urban Morphology: Researching And Learning Through Multiple Practices”, Film, http://epum.eu/?page_id=379

Χριστοδούλου, Χ. (2019) Αποκρυπτογράφηση του οικείου [βιβλιοκριτική: Μπαρκούτα, Ι. Η Κατοίκηση σε Κρίση. Το παράδειγμα της Αθήνας από την κατοικία στην κλίμακα της πόλης.] , Εφημερίδα των Συντακτών, 30 Νοεμβ. (https://www.efsyn.gr/nisides/221250_apokryptografisi-toy-oikeioy)

Χριστοδούλου, Χ. (2016) Η διασφάλιση του πλούτου του δημόσιου χώρου. Ηλεκτρονική δημοσίευση στον ιστότοπο parallaxi (https://parallaximag.gr/thessaloniki/diasfalisi-tou-ploutou-tou-dimosiou-chorou)

Σύνδεσμος ΜΟΔΙΠ: https://qa.auth.gr/el/cv/christodoulou

0738

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο:
Πολεοδομικός - Αστικός Σχεδιασμός και Σύγχρονα Ζητήματα Αστικής Γεωγραφίας

Επικοινωνία:
christodoulou@arch.auth.gr

bursa escort görükle escort
bursa escort bayan görükle escort
görükle bayan escort bayan escort bursa vip bursa eskort http://www.tropicanx.com bursa vip escort elit escort elit bayan escort alanya escort bayan antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
kaçak iddaa oyna kaçak bahis yap illegal iddaa siteleri illegal bahis oyna illegal bahis şirketleri bahis siteleri