Χριστοδούλου Χάρις

Βιογραφικό:
Η Χάρις Χριστοδούλου σπούδασε αρχιτεκτονική στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ. (Δίπλωμα 1995). Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στον  αστικό σχεδιασμό στο Joint Centre for Urban Design, Oxford Brookes University, στην Οξφόρδη (M.A. 1996) με θέμα μεταπτυχιακής διατριβής: “Urban Regeneration and Cultural Interventions in European Cities at the Turn of the Century”.  Έλαβε το τίτλο του Διδάκτορος του T.A.M. Α.Π.Θ. (2008) μετά την υποστήριξη της διδακτορικής της διατριβής με θέμα: «Αστικοποίηση και Χώροι Κοινωνικού Αποκλεισμού: Εγκαταστάσεις Κατοίκησης στην Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, 1980-2000».

Η επιστημονική της έρευνα εστιάζει σε θέματα αστικών αναπλάσεων, οικιστικής ανάπτυξης, αστικής διάχυσης και χωρο-κοινωνικής αναδιάρθρωσης της σύγχρονης ελληνικής πόλης,  ειδικότερα στις διαδικασίες του αστικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα έχουν βρει εφαρμογές μέσω της επαγγελματικής δραστηριότητας ως αρχιτέκτονα – πολεοδόμου, σύμβουλου σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, με δραστηριότητα που αφορά στην ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων κατοικίας, σύνθετων πολυτομεακών αστικών προγραμμάτων, καθώς και περιβαλλοντικών, αστικών και ειδικών αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων στo πλαίσιο εθνικών - ευρωπαϊκών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών μέσων.

Δίδαξε πολεοδομικό και αστικό σχεδιασμό (θεωρία και αστική σύνθεση σε αρχιτεκτονική και πολεοδομική κλίμακα) και θεωρία για το χώρο και το φύλο στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (εντεταλμένη διδασκαλίας με το ΠΔ 407/80 στη βαθμίδα της λέκτορα, 2001 – 2005). Στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ διδάσκει αστικό και πολεοδομικό σχεδιασμό ως λέκτορας από το 2009.

Έχει λάβει διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού με διαφορετικές ομάδες εργασίας.


Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
Πολεοδομικός σχεδιασμός: πρότυπα αστικής ανάπτυξης, θεσμικό πλαίσιο και διαδικασίες αστικοποίησης. Οι ιδιαιτερότητες συγκρότησης των ελληνικών πόλεων και το πλαίσιο της διεθνοποίησης.

Αστικός σχεδιασμός: στρατηγικές σύνθετων αστικών παρεμβάσεων, αστική βιωσιμότητα. Σχεδιασμός, διαχείριση, υλοποίηση, επιπτώσεις αστικών αναπλάσεων, διαδικασίες αστικού σχεδιασμού, κοινωνική κατοικία, περιβαλλοντικός αστικός σχεδιασμός.

Χωρο-κοινωνικοί μετασχηματισμοί της πόλης: αστική διάχυση, κοινωνικός διαχωρισμός και χώροι κοινωνικού αποκλεισμού, αστική σθεναρότητα – ευπάθεια, η κατοίκηση ευπαθών κοινωνικών ομάδων στον αστικό χώρο. Ευρωπαϊκές πολιτικές για τον αστικό χώρο και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις:

 • Christodoulou, C. (2014) Habitation at the margin and complexities of inclusion in space, Book of Proceedings, International Conference ‘Complexities of Inclusion’, 3-5 October, Thessaloniki (in print)
 • Christodoulou, C. (2014) Gender Mainstreaming Urban Planning and Design Processes in Greece, International Conference “Engendering Cities”, GENDERste/COST, 25-26 September, Rome
 • Athanassiou, E., C.Christodoulou (2014) Comparative Mapping of City Histories: The City Of Volos in the Network of Mediterranean Cities, Association of European Schools of Planning Annual Conference (AESOP 2014) «From control to co-evolution», 9-12 July, Utrecht-Delft, published in Conference Proceedings   http://www.aesop2014.eu/ (Thursday 10 July/session 3/ track 15 / presentation 3)
 • Christodoulou, C. (2014) ‘The Stressful Urban Fringe’: Planning in the Perimeter of Thessaloniki (Greece), Association of European Schools of Planning Annual Conference (AESOP 2014) «From control to co-evolution», 9-12 July, Utrecht-Delft, published in Conference Proceedings http://www.aesop2014.eu/ (Thursday 10 July/session 3/ track 14 / presentation 4)
 • Christodoulou, C. (2014) Transformation of the Periphery of Thessaloniki:  Urbanization, Habitation and Landscape across the Postwar Period, Book of Proceedings, conference titled: Thessaloniki: A City in Transition, 1912-2012, Navarino Network, Thessaloniki, 18.-21. Oct. (in print)
 • Χριστοδούλου, Χ. (2013) «Σπίθες» Αστικού Μετασχηματισμού (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα), στο Ε.Α.Χ.Α., Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών Θεσσαλονίκη Χ4, Αθήνα, Ε.Α.Χ.Α. Α.Ε., σελ. 16-17
 • Χριστοδούλου, Χ. (2013) Θεσσαλονίκη_2013: στρατηγικές αστικής αναζωογόνησης_ επίμονες αστικές πραγματικότητες, Αρχιτέκτονες, τ.6, Οκτώβριος (έντυπη και ηλεκτρονική δημοσίευση)
 • Χριστοδούλου, Χ. (2013) Από τη συμπαγή στη διάχυτη πόλη: Στην άκρη της πόλης, free press περιοδικό Parallaxi, τ. 186, Μάρτιος, σελ. 7-10 (έντυπη και ηλεκτρονική δημοσίευση http://issuu.com/parallaxi/docs/par186/1)
 • Χριστοδούλου, Χ. (2013) Αστικός Χώρος και Φυσικό Περιβάλλον.  Διαστάσεις στο Πλαίσιο της Σύγχρονης Αστικοποίησης περιοδικό ΠΕΕΕ ηλεκτρονικό περιοδικό Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (http://www.peekpemagazine.gr/)Τεύχος: β’ περίοδος, 2 (47)
 • Αθανασίου, Ε., Α.Βιτοπούλου, Α.Καραδήμου-Γερόλυμπου, Α.Παπαγιαννάκης,
 • Χ. Χριστοδούλου (2012) Απο το Εικονικό στο Εφικτό: Πράξεις Αστικού Σχεδιασμού για την Καθημερινή Ζωή, Πρακτικά,  3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 27-30 Σεπτεμβρίου
 • Γεμενετζή, Γ., Χ.Χριστοδούλου (2012) Η Αναγνώριση, Προστασία και Ανάδειξη του Τοπίου στην Παράκτια Ζώνη του Κόλπου της Θεσσαλονίκης: Προβλήματα και Προοπτικές, 10ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης - ERSA ‘Οικονομική κρίση και πολιτικές ανάπτυξης και συνοχής’, ΑΠΘ-ΠΑΜΑΚ, Θεσσαλονίκη, 1– 2 Ιουνίου, ηλεκτρονικά πρακτικά,
 • https://plandevel.web.auth.gr/ERSA_GR_CONF_2012/papers/Gemenetzi_Christodoulou_paper.pdf
 • Χριστοδούλου, Χ. (2011) Εννοιολογικές εγγραφές του Δημόσιου Χώρου στις Προκηρύξεις Σύγχρονων Διεθνών Διαγωνισμών Αστικού Σχεδιασμού, Τόμος Πρακτικών, Συνέδριο ΤΕΕ-ΤΚΜ «Δημόσιος Χώρος … Αναζητείται», Θεσσαλονίκη, 20-22 Οκτωβρίου, Α12, σελ. 67-69
 • Χριστοδούλου, Χ. (2010) Πυλαία – το Τοπίο της Περιαστικής Ζώνης,  διαδικτυακή δημοσίεση αποτελεσμάτων ερευνητικού προγράμματος Τμήματος Γεωγραφίας Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, Σύγχρονα Ελληνικά Πολιτισμικά Τοπία - Αεροφωτογραφικός Άτλαντας Ελληνικών Τοπίων, www.greekscapes.gr  (τελευτ. επίσκεψη 15-05-2012)
 • Αθανασίου, Ε., Χ.Χριστοδούλου, Κ.Χατζημιχάλης (2010) Μετέωρα Πολίχνης: αυτογενής/αυθαίρετος οικισμός στη Δυτική Θεσσαλονίκη, διαδικτυακή δημοσίεση αποτελεσμάτων ερευνητικού προγράμματος Τμήματος Γεωγραφίας Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, Σύγχρονα Ελληνικά Πολιτισμικά Τοπία - Αεροφωτογραφικός Άτλαντας Ελληνικών Τοπίων, www.greekscapes.gr  (τελευτ. επίσκεψη 15-05-2012)
 • Hastaoglou-Martinidis, V., Christodoulou, C. (2010) Preservation of Urban Heritage and Tourism in Thessaloniki, Rivista di Scienze del Tourismo, n. 2, pp.121-147
 • Χριστοδούλου, Χ. (2015) Τοπία αστική διάχυσης. Αστικοποίηση και Πολεοδομικός Σχεδιασμός. Η περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: University Studio Press

 

 

 

0738

Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο:
Πολεοδομικός σχεδιασμός - Αστικός σχεδιασμός : Θεωρία, θεωρήσεις και πρακτικές - Χωρο-κοινωνικοί μετασχηματισμοί της σύγχρονης πόλης 

Επικοινωνία:
christodoulou@arch.auth.gr