ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Model

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στον Περιβαλλοντικό Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό
(4 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα)

Συμμετέχοντα τμήματα:
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Π.Σ., Α.Π.Θ.

Διοικητική υποστήριξη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών
Πρόεδρος: καθηγητής Ν. Καλογήρου
Διευθυντής: καθηγητής Ν. Καλογήρου

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. “Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός” είναι η μελέτη, έρευνα και εμβάθυνση, σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, στον περιβαλλοντικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ο οποίος είναι απαραίτητος για τις εθνικές, αναπτυξιακές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της χώρας.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα που αφορούν στον περιβαλλοντικό έλεγχο και σχεδιασμό κτιρίων, ανοικτών χώρων, οικιστικών ενοτήτων και πόλεων και γενικότερα στην περιβαλλοντική διάσταση της αρχιτεκτονικής σύνθεσης,
  • Η εκμάθηση μεθόδων αξιολόγησης της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς κτιριακών κελυφών και υπαίθριων χώρων με εργαλεία υπολογισμού και αποτίμησης της ενεργειακής απόδοσης και των συνθηκών άνεσης,
  • Η εξοικείωση με τις θεωρήσεις των οικολογικών, κλιματικών, γεωγραφικών και πολιτισμικών παραμέτρων του περιβάλλοντος.

Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι 4 διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης (120 ECTS), εκ των οποίων τα πρώτα δύο διατίθενται για την παρακολούθηση μαθημάτων και συνθετικών εργαστηρίων, και τα δυο τελευταία διατίθενται για την παρακολούθηση υποστηρικτικών μαθημάτων, εντατικών σεμιναρίων, εντατικών εργαστηρίων (workshops) ή / και εκπαιδευτικής εκδρομής, για την εκπόνηση διπλωματικής ερευνητικής εργασίας (διατριβής) και μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σχεδιασμού.

Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στον Περιβαλλοντικό Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό.

Επικοινωνία:
ΠΜΣ: Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.,
Τμήμα Αρχιτεκτόνων,
Κτίριο εδρών, 8ος όροφος,
Θεσσαλονίκη 541 24

Τηλ: 2310995825 (ώρες επικοινωνίας: 10:00 – 15:00 )
email: envi@arch.auth.gr

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2017

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο: Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Π.Μ.Σ. ολοκληρώνονται με τη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε).  Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων, ωστόσο στην παρούσα φάση γίνονται ενέργειες για την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών, ούτως ώστε να περιοριστεί η χρονική του διάρκεια και να προσαρμοστεί στις προβλέψεις του νέου νόμου για τα μεταπτυχιακά, ο οποίος αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή. Ο νέος κύκλος σπουδών θα ξεκινήσει το χειμερινό εξάμηνο του 2017.

Στο Π.Μ.Σ. “Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός” γίνονται δεκτοί κάτοχοι διπλώματος των Τμημάτων και Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΕΙ της Ελλάδας και αντίστοιχων ισότιμων, αναγνωρισμένων Σχολών – Τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και πτυχιούχοι / διπλωματούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών με περιεχόμενο σπουδών σχετικό με το δομημένο και φυσικό περιβάλλον. Αιτήσεις αποφοίτων άλλων τμημάτων γίνονται δεκτές εφόσον οι υποψήφιοι έχουν σχετικό επαγγελματικό ή ερευνητικό έργο.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων – δικαιολογητικών επεκτείνεται έως την Πέμπτη 15 Ιουνίου και ώρα 12.00.

Αναλυτικές πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://envi.arch.auth.gr/wordpress/?page_id=20, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν άμεσα τις ανακοινώσεις του Προγράμματος και μέσω της σελίδας του στο Facebook: https://www.facebook.com/envi.arch.auth/.  

Κατά την ίδια περίοδο, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του ΠΜΣ, για τυχόν απορίες – διευκρινήσεις, είτε τηλεφωνικώς: 6942585370 (ώρες επικοινωνίας 11:00 – 15:00), ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας του προγράμματος, http://envi.arch.auth.gr/wordpress/?page_id=22, ή μέσω email: envi@arch.auth.gr.

Φόρμα Αίτησης Υποψηφιότητας

Όροι Εισαγωγής στο Πρόγραμμα

Διάδοση Προγράμματος

Ιστοσελίδα Μεταπτυχιακού: http://envi.arch.auth.gr/wordpress/

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ FREIBURG:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΥΡΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ FREIBURG