ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Model

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στον Περιβαλλοντικό Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό
(4 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα)

Συμμετέχοντα τμήματα:
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Π.Σ., Α.Π.Θ.

Διοικητική υποστήριξη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών
Πρόεδρος: καθηγητής Ν. Καλογήρου
Διευθυντής: καθηγητής Ν. Καλογήρου

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. “Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός” είναι η μελέτη, έρευνα και εμβάθυνση, σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, στον περιβαλλοντικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ο οποίος είναι απαραίτητος για τις εθνικές, αναπτυξιακές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της χώρας.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα που αφορούν στον περιβαλλοντικό έλεγχο και σχεδιασμό κτιρίων, ανοικτών χώρων, οικιστικών ενοτήτων και πόλεων και γενικότερα στην περιβαλλοντική διάσταση της αρχιτεκτονικής σύνθεσης,
  • Η εκμάθηση μεθόδων αξιολόγησης της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς κτιριακών κελυφών και υπαίθριων χώρων με εργαλεία υπολογισμού και αποτίμησης της ενεργειακής απόδοσης και των συνθηκών άνεσης,
  • Η εξοικείωση με τις θεωρήσεις των οικολογικών, κλιματικών, γεωγραφικών και πολιτισμικών παραμέτρων του περιβάλλοντος.

Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι 4 διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης (120 ECTS), εκ των οποίων τα πρώτα δύο διατίθενται για την παρακολούθηση μαθημάτων και συνθετικών εργαστηρίων, και τα δυο τελευταία διατίθενται για την παρακολούθηση υποστηρικτικών μαθημάτων, εντατικών σεμιναρίων, εντατικών εργαστηρίων (workshops) ή / και εκπαιδευτικής εκδρομής, για την εκπόνηση διπλωματικής ερευνητικής εργασίας (διατριβής) και μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σχεδιασμού.

Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στον Περιβαλλοντικό Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό.

Επικοινωνία:
ΠΜΣ: Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.,
Τμήμα Αρχιτεκτόνων,
Κτίριο εδρών, 8ος όροφος,
Θεσσαλονίκη 541 24

Τηλ: 2310995825 (ώρες επικοινωνίας: 10:00 – 15:00 )
email: envi@arch.auth.gr

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2015

Φόρμα Αίτησης Υποψηφιότητας

Όροι Εισαγωγής στο Πρόγραμμα

Διάδοση Προγράμματος

Ιστοσελίδα Μεταπτυχιακού: http://envi.arch.auth.gr/wordpress/