Προπτυχιακές Σπουδές/09EM10

ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΟΛΗΝ: ΤΟΠΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ 

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΟΛΗΝ: ΤΟΠΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ / "ARCHITECTURE IN EXCESS": PLACES OF INFORMATION, PLEASURE AND DESIRE
Κωδικός 09EM10
Σχολή Πολυτεχνική
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ΔΜ ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κορμού 9 5 12 12

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΟΛΗΝ: ΤΟΠΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες
 • Γεώργιος Παπακώστας
Class ID
20051538
 
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
  Τα μαθήματα εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα στην επιστήμη που θεραπεύει το Πρόγραμμα Σπουδών, ωστόσο αποτελούν αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί θέματα άμεσα εντασσόμενα σ' αυτήν. Συνήθως διδάσκονται στα πρώτα εξάμηνα σπουδών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα Στατιστική στη Βιολογία, η Φυσικοχημεία κα.
 • Γενικών Γνώσεων
  Μαθήματα που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στοχεύουν στην ευρύτερη παιδεία του φοιτητή ως επιστήμονα και πολίτη. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φιλοσοφία της επιστήμης, τα Σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα κα.
 • Επιστημονικής Περιοχής
  Πρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
  Μαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και ενδεχομένως και οι ξένες γλώσσες.
 
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
 
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν με επιτυχή τρόπο σε κλίμακα αστικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού ένα νέο αρχιτεκτονικό αστικό τοπίο το οποίο θα περιλαμβάνει νέους υπαίθριους, ημιυπαίθριους και κλειστούς δημόσιους χώρους για χρήσεις πολιτισμού, κατανάλωσης, αναψυχής και επιθυμίας.
 
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 
Περιεχόμενο Μαθήματος
H έκφραση “καθ’ υπερβολήν” υποδηλώνει, ανάμεσα σε άλλα, την επιθυμία μας να παραμένει η αρχιτεκτονική αναζήτηση ανοικτή προς ποικίλες, προβλεπόμενες ή/και απρόβλεπτες, γνωστές ή/και άγνωστες, κατευθύνσεις• να διακινδυνεύει και να υπερβάλλει, να υπερβαίνει -χωρίς ωστόσο να απορρίπτει- κάθε προγραμματισμό ή υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο. Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας η “υπερβολή” -τόσο ως θεωρητική έννοια, όσο και ως σχεδιαστική χειρονομία- μπορεί να γίνει προϋπόθεση δημιουργικής γνώσης και κριτικής υπευθυνότητας. Στο σχεδιαστικό θέμα (“Kέντρο Design”), σε μια ιδιαίτερη τοποθεσία της νέας παραλίας στη Θεσσαλονίκη, ανάμεσα στη θάλασσα και στην ξηρά, θα σχεδιάσουμε έναν τόπο κοινωνικών δραστηριοτήτων (πληροφόρησης, αναψυχής και επιθυμίας), ένα καινούργιο θε(α)ματικό τοπόσημο για την εικόνα της πόλης. H προσπάθεια είναι να διερευνήσουμε θεωρητικά και, κυρίως, σχεδιαστικά τις δυνατότητες, τα όρια και, κυρίως, τις ενδιαφέρουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η αρχιτεκτονική, όταν καλείται να συμβάλει ενεργά στη συγκρότηση και στο γίγνεσθαι ενός ιδιαίτερου δημόσιου χώρου της πόλης, δηλαδή, όταν η αρχιτεκτονική πρέπει να αναμετρηθεί και να (συν)υπάρξει με ποικίλες δυνάμεις, κινήσεις, ταχύτητες, ροές και δίκτυα που, όλο και περισσότερο, διαμορφώνουν τη σημερινή υλική και συμβολική πραγματικότητα των πόλεων.
 
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 
Περιγραφή
Διαδίκτυο
 
Οργάνωση Μαθήματος
 • Διαλέξεις: Ώρες Διδασκαλίας 24, Φόρτος Εργασίας 24 ώρες
 • Σεμινάρια: Ώρες Διδασκαλίας 10, Φόρτος Εργασίας 10 ώρες
 • Εργαστηριακή Άσκηση: Ώρες Διδασκαλίας 20, Φόρτος Εργασίας 20 ώρες
 • Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων: Ώρες Διδασκαλίας 5, Φόρτος Εργασίας 5 ώρες
 • Φροντιστήριο: Ώρες Διδασκαλίας 5, Φόρτος Εργασίας 5 ώρες
 • Εκπόνηση μελέτης (project): Ώρες Διδασκαλίας 20, Φόρτος Εργασίας 20 ώρες
 • Συγγραφή εργασίας / εργασιών: Ώρες Διδασκαλίας 10, Φόρτος Εργασίας 10 ώρες
 • Καλλιτεχνική δημιουργία: Ώρες Διδασκαλίας 10, Φόρτος Εργασίας 10 ώρες
 
Αξιολόγηση Φοιτητών
 
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Καλλιτεχνική Ερμηνεία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
bursa escort görükle escort
bursa escort bayan görükle escort
görükle bayan escort bayan escort bursa vip bursa eskort http://www.tropicanx.com bursa vip escort elit escort elit bayan escort alanya escort bayan antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
kaçak iddaa oyna kaçak bahis yap illegal iddaa siteleri illegal bahis oyna illegal bahis şirketleri bahis siteleri