Προπτυχιακές Σπουδές/08EX38

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ, ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ: ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ, ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ: ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ / INTRODUCTION TO SET AND COSTUME DESIGN
Κωδικός 08EX38
Σχολή Πολυτεχνική
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ΔΜ ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν 8 4 6 6

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ, ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ: ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
 • Ευαγγελία Καρακώστα
 • Χρυσάνθη Μάντακα
 • Ολυμπία Σιδερίδου
Class ID
20051587
 
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
  Πρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
  Μαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και ενδεχομένως και οι ξένες γλώσσες.
 
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνωριμία με τις βασικές παραμέτρους και τα εργαλεία του σκηνογραφικού και ενδυματολογικού σχεδιασμού: σκίτσο, χρώμα, προοπτικό σχέδιο, μακέτα, κατασκευή μάσκας.
 
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό παρέχονται, σε εισαγωγικό επίπεδο, οι βασικές γνώσεις πάνω στον σκηνογραφικό και ενδυματολογικό σχεδιασμό, με έμφαση στα εκφραστικά μέσα: σχέδιο, χρώμα, προοπτική απεικόνιση και μακέτα. Παράλληλα εξετάζεται η σχέση των σκηνικών και των κοστουμιών με τη δραματουργία, ενώ δίνονται όλες οι πληροφορίες, σε επίπεδο ορολογίας, που αφορούν τη λειτουργία του σκηνικού χώρου.
 
Λέξεις Κλειδιά
σκηνογραφία, ενδυματολογία