Προπτυχιακές Σπουδές/08EX32

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ / LANDSCAPE ARCHITECTURE. THEORY AND CRITICS
Κωδικός 08EX32
Σχολή Πολυτεχνική
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ΔΜ ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν 8 4 6 6

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
 • Μαρία Τρατσέλα
Class ID
20051601
 
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
  Πρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 03TT10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
 • 07EE10 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΠΙΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
 • 03EE10 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 • 03TB10 ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
 • 04TH21 ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1: ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
 
Γενικές Ικανότητες
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 
Περιεχόμενο Μαθήματος
 
Περιεχόμενο:
Εισαγωγικές έννοιες. Βασικές αρχές και προσεγγίσεις. Η ανάλυση του τοπίου στο σχεδιασμό. Σύγχρονες σχεδιαστικές τάσεις, μεγάλα έργα και διαγωνισμοί. Θεωρία, κριτική. Φυσικά και τεχνητά στοιχεία στην οργάνωση του υπαίθριου χώρου.
 
Αντικείμενο:
Α. Εννοιολογικό και επιστημολογικό πλαίσιο της αρχιτεκτονικής τοπίου. Προσεγγίσεις σχεδιασμού τοπίου, οικολογική, φυσιογνωμική, αντιληπτική, κοινωνικοοικονομική. Ανάλυση τοπίου - τοποθεσίας. Μελέτες επιπτώσεων, προστασίας ή διατήρησης, αποκατάστασης ή επανάκτησης, εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης, διαμόρφωσης χώρου.
Β. Η έννοια της αειφορίας στο σχεδιασμό του τοπίου. Βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού τοπίου.
Γ. Μελέτη, σχεδιασμός αστικού τοπίου υπαίθριων χώρων. Κριτική παρουσίαση σχεδιασμένων και εφαρμοσμένων σύγχρονων παραδειγμάτων.
 
Στόχος:
Η εξοικείωση με τις επιστημονικές περιοχές της αρχιτεκτονικής τοπίου, της οικολογίας και της αντίληψης του τοπίου.
 
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 
Οργάνωση Μαθήματος
 • Διαλέξεις:
 • Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων:
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων:
 
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Ανανιάδου - Τζημοπούλου Μ., Αρχιτεκτονική Τοπίου. Σχεδιασμός Αστικών Χώρων. Κριτική και Θεωρία. Σύγχρονες Τάσεις Σχεδιασμού Τοπίου, Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1992, α΄ έκδ., 1999, β’ έκδ., 2003, γ΄ έκδ.
2. Ανανιάδου - Τζημοπούλου Μ. (εκδ.), Σχεδιασμός Αντικειμένων Αστικών Χώρων, Α.Π.Θ., ΔΕΜΚΚΑ, Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1995
 
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Mancuso F., Kowalski K., (eds), Squares of Europe, Squares for Europe, Places d’Europe, Places pour l’Europe, Cracow, 2007.