Προπτυχιακές Σπουδές/08EX30

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ- 19ος ΑΙΩΝΑΣ) 

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ- 19ος ΑΙΩΝΑΣ) / HISTORY OF ARCHITECTURE -SPECIAL ISSUES (ANTIQUITY TO 19th CENTURY AD)
Κωδικός 08EX30
Σχολή Πολυτεχνική
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ΔΜ ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν 8 4 6 6

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ- 19ος ΑΙΩΝΑΣ)
Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
 • Μαρία Αρακαδάκη
 • Θαλεια Μαντοπουλου παναγιωτοπουλου
 • Ιάκωβος Ποταμιάνος
 • Αναστάσιος Τάντσης
Class ID
20051607
 
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
  Πρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
 
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 
Προαπαιτήσεις
 Γενικές Προαπαιτήσεις
-----
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μέσα από τη διαδικασία ανάλυσης και συγκριτικής προσέγγισης των αρχιτεκτονικών φαινομένων οι φοιτητές, σε μια ώριμη πλέον φάση των σπουδών τους,
- αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις γύρω από τις μορφές του παρελθόντος και εμβαθύνουν σε σημαντικά ζητήματα ιστορίας της αρχιτεκτονικής που δεν προσεγγίζονται αναλυτικά στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μαθήματα,
- κατανοούν την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις συνθετικές επιλογές των μελετητών και στην αρχιτεκτονική πραγματικότητα, την οποία ως αρχιτέκτονες θα κληθούν να συνδιαμορφώσουν,
- προσεγγίζουν βασικές και διαχρονικές αρχές της αρχιτεκτονικης δημιουργίας που μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση σύγχρονων αρχιτεκτονικών προβλημάτων,
- αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις και μεθοδολογικά εργαλεία στο πεδίο της τεκμηρίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς,
- κατακτούν κρίσιμες συνιστώσες μιας ευρύτερης παιδείας, πολύτιμης για την προσωπικότητα του αρχιτέκτονα, όπως: αυτογνωσία, πνευματικές και αισθητικές αξίες, κριτική προσέγγιση της ιστορικής μνήμης, σεβασμό στα μνημεία και την αρχιτεκτονική κληρονομιά
 
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα προσεγγίζονται ειδικά ζητήματα θρησκευτικής και κοσμικής αρχιτεκτονικής, με έμφαση στον ιστορικό ελλαδικό χώρο, από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι τον 19ο αι. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, μετά από εισαγωγή στη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας θα εξεταστούν θέματα όπως:
- Αρχιτεκτονική και οικοδομική τέχνη στο Ακρωτήρι Θήρας (Κ. Παλυβού)
- Αρχαία ελληνική οικοδομική τεχνολογία
- Η κατοικία από τα προϊστορικά ως τα υστερορρωμαϊκά χρόνια
- Ελληνιστικά και ρωμαϊκά θέατρα (Γ. Καραδέδος)
- Αρχιτεκτονική του πολέμου: Αρχαιότητα, Μεσαίωνας και νεότερα συστήματα
- Ειδικά θέματα βυζαντινής αρχιτεκτονικής
- Ειδικά θέματα οθωμανικής αρχιτεκτονικής κ.ά.
 
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 
Οργάνωση Μαθήματος
 • Διαλέξεις: Ώρες Διδασκαλίας 26
 • Σεμινάρια:
 • Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων:
 • Φροντιστήριο:
 • Συγγραφή εργασίας / εργασιών:
 
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Πρόκειται για επιλεγόμενο μάθημα εμβάθυνσης με φροντιστηριακό χαρακτήρα, στο οποίο οι φοιτητές/-τριες καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά με προσωπική βιβλιογραφική έρευνα και συγγραφή θεωρητικής εργασίας 2000-2500 λέξεων περίπου, το θέμα της οποίας επιλέγεται σε συνεργασία με τους διδάσκοντες και δηλώνεται στην αρχή του εξαμήνου. Στο τέλος του εξαμήνου οι εργασίες θα παρουσιαστούν στην τάξη σε ανακοινώσεις 15λεπτης διάρκειας. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με βάση την επιστημονική πληρότητα, τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση και την ποιότητα της παρουσίασης της εργασίας.
 
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική)
 
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Λόγω του ειδικού χαρακτήρα του μαθήματος δεν ορίζονται διδακτικά συγγράμματα. Η βιβλιογραφική έρευνα αποτελεί σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και θα πραγματοποιηθεί από τους συμμετέχοντες στο μάθημα με την καθοδήγηση των διδασκόντων
Bibliographic research is an essential part of teaching process. Students will search for general information and specific sources for their essay under teachers' tutoring
 
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Όπως παραπάνω
See above