Προπτυχιακές Σπουδές/08EX11

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ: ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ: ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ / SPECIALIZATIONS, INSIGHTS, EXPERIMENTATIONS: A CANOPY FOR RECREATION IN THE COUNTRYARD
Κωδικός 08EX11
Σχολή Πολυτεχνική
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ΔΜ ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν 8 4 6 6

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ: ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ
Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
 • Τατιανή Ανδρεάδου-Καλλιπολίτου
 • Σταμάτιος Κουκόπουλος
Class ID
20051623
 
Τύπος Μαθήματος
 • Γενικών Γνώσεων
  Μαθήματα που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στοχεύουν στην ευρύτερη παιδεία του φοιτητή ως επιστήμονα και πολίτη. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φιλοσοφία της επιστήμης, τα Σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα κα.
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
  Μαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και ενδεχομένως και οι ξένες γλώσσες.
 
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
 
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του θέματος θα έχουν «εξασκήσει» αρχιτεκτονική σύνθεση και σχεδιασμό, σε εξομοιωμένες πραγματικές συνθήκες: εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης κτιρίου που θα κατασκευαστεί.
 
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο και στόχος του μαθήματος-εργαστηρίου είναι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κτιρίου μικρής συνθετότητας, σε επίπεδο σχεδόν αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής (κτίριο που πρόκειται να κατασκευαστεί). Οι φοιτητές θα ασκηθούν στην υλοποίηση της συνθετικής τους ιδέας, που θα ανταποκρίνεται σε δεδομένο κτιριολογικό πρόγραμμα και θα είναι δυνατό να κατασκευαστεί πραγματώνοντας σχεδιαστικά την συνθετική τους πρόταση. Συμμετέχει Γ. Βλαχοδήμος (Υπ. Διδάκτορας)
 
Λέξεις Κλειδιά
στέγαστρο, κατασκευαστικές λεπρομέρειες, μελέτη εφαρμογής
 
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
 
Περιγραφή
Χρησιμοποιούμε προβολέα με υπολογιστή για την παρουσίαση και διόρθωση των θεμάτων σε κάθε μάθημα.
 
Οργάνωση Μαθήματος
 • Διαλέξεις: Ώρες Διδασκαλίας 12
 • Εκπόνηση μελέτης (project): Ώρες Διδασκαλίας 40
 
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)