Προπτυχιακές Σπουδές/08EM15

ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ- ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ- ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / INSIGHTS: REHABILITATION OF URBAN REGIONS SUSTAINABLE URBAN DESIGN
Κωδικός 08EM15
Σχολή Πολυτεχνική
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ΔΜ ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν 8 4 12 12

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ- ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
 • Άγις Αναστασιάδης
 • Γεώργιος Συνεφάκης
Class ID
20051627
 
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
  Πρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
  Μαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και ενδεχομένως και οι ξένες γλώσσες.
 
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
 
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 
Περιεχόμενο Μαθήματος
08ΕΜ15. ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ. ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Tο μάθημα εστιάζεται πάνω σε θέματα πολεοδομικού και αστικού προγραμματισμού - σχεδιασμού, με κύριο άξονα τη σχεδιαστική προσέγγιση που αφορά στην εξυγίανση και αναβάθμιση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, ιστορικών κέντρων πόλεων, παραδοσιακών περιοχών ενταγμένων σε αστικά κέντρα. Στόχος του μαθήματος είναι η προσέγγιση των θεωρητικών, τεχνικών και μεθοδολογικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στη διαδικασία της πολεοδομικής επέμβασης και η εξοικείωση του φοιτητή με τις διάφορες τεχνικές ανάλυσης και σχεδιασμού μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του πολεοδομικού προγραμματισμού με στόχο μια ολοκληρωμένη πρόταση αστικού σχεδιασμού σε αστικά κέντρα. Eμφαση δίνεται και στην κατανόηση του τρόπου χρήσης προγραμματικών μεγεθών σε μία πολεοδομική επέμβαση και στο πώς αυτά επηρεάζουν το δομημένο περιβάλλον στα πλαίσια μιάς βιώσιμης ανάπτυξης του χώρου.
Tο μάθημα περιλαμβάνει δύο ενότητες, τη θεωρητική η οποία καλύπτει το σκέλος της εμβάθυνσης στις έννοιες του πολεοδομικού προγραμματισμού, του αστικού σχεδιασμού καθώς και στις έννοιες της αστικής ανάλυσης. Παράλληλα γίνεται αναφορά σε παραδείγματα πολεοδομικών επεμβάσεων εξυγίανσης σε αστικά κέντρα σε διάφορες χώρες.
H δεύτερη ενότητα του μαθήματος περιλαμβάνει μιά ολοκληρωμένη πρόταση αστικού σχεδιασμού πάνω σε ζητήματα αναβάθμισης, εξυγίανσης και βιώσιμης ανάπτυξης του αστικού χώρου, καθώς και της κυκλοφοριακής οργάνωσής του. Iδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δυνατότητες διατήρησης, μέσα σε ένα πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης, του παραδοσιακού χαρακτήρα και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών παραδοσιακών περιοχών -κοινωνικά, ιστορικά, οικολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά- και πιό συγκεκριμένα του οικισμού που θα αποτελέσει και το πεδίο εφαρμογής της άσκησης.
 
Λέξεις Κλειδιά
αστικές αναπλάσεις
 
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιντεοδιαλέξεις
 
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Περιγραφή
 
 
Οργάνωση Μαθήματος
 • Διαλέξεις: Ώρες Διδασκαλίας 2
 • Εργαστηριακή Άσκηση: Ώρες Διδασκαλίας 6
 
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)