Προπτυχιακές Σπουδές/08EM12

ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / INSIGHTS: ACADEMY OF LETTERS AND CULTURE
Κωδικός 08EM12
Σχολή Πολυτεχνική
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ΔΜ ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν 8 4 12 12

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
 • Σταμάτιος Κουκόπουλος
Class ID
20051622
 
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
  Πρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
 
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να εξασκηθούν στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό πραγματικού αντικειμένου σε επίπεδο αρχιτεκτονικής προμελέτης.
 
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος είναι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πραγματικού αντικειμένου σε επίπεδο αρχιτεκτονικής προμελέτης. Πρόκειται για το κτίριο της Ακαδημίας Τεχνών του Δήμου Καλαμαριάς σε επιλεγμένο οικόπεδο και με προδιαγραμμένο κτιριολογικό πρόγραμμα. Για την εκπόνηση της προμελέτης θα προηγηθεί η αναγνώριση του περιβάλλοντος και της θέσης που κατέχει το οικόπεδο στον πολεοδομικό ιστό, η ενδεχόμενη υπερτοπική σημασία του έργου, η κατανόηση του κτιριολογικού προγράμματος και οι προθέσεις του κυρίου του έργου.
Θα ακολουθήσει η διαμόρφωση της κεντρικής σχεδιαστικής συνθετικής ιδέας, που αφορά τόσο στο κτίριο όσο και στον περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου και η σχέση του με τον ευρύτερο χώρο, ο έλεγχος ανταπόκρισης με το κτιριολογικό πρόγραμμα, η επιλογή του στατικού φορέα σε σχέση με την συνθετική ιδέα και το κτιριολογικό πρόγραμμα, ο έλεγχος ανταπόκρισης του κτιρίου στους κανόνες και κανονισμούς που επιβάλλονται στον σχεδιασμό του, η επιλογή των υλικών. Τελικά θα αποδοθεί η προμελέτη σχεδιαστικά με όσα σχέδια απαιτούνται σε κλίμακα 1:100, πρόπλασμα και ενδεχόμενα τρισδιάστατες απεικονίσεις.
Θα συγκροτηθούν ομάδες δύο μέχρι τριών φοιτητών-τριων. Το μάθημα θα εμπλουτιστεί από διαλέξεις-παρουσιάσεις και θα πραγματοποιηθούν επί τόπου επισκέψεις για την αναγνώριση του τόπου ανέγερσης του κτιρίου.
 
Λέξεις Κλειδιά
αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
 
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 
Οργάνωση Μαθήματος
 • Διαλέξεις:
 • Εργαστηριακή Άσκηση: (Ομαδικά)
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων: (Ομαδικά)
 • Εκπόνηση μελέτης (project): (Ομαδικά)
 
Αξιολόγηση Φοιτητών
 
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)