Προπτυχιακές Σπουδές/08EM11

ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ / INSIGHTS: ARCHITECTURAL DESIGN AND DIGITAL TECHNOLOGIES
Κωδικός 08EM11
Σχολή Πολυτεχνική
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ΔΜ ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν 8 4 12 12

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
 • Σπυρίδων Παπαδημητρίου
Class ID
20051621
 
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
  Τα μαθήματα εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα στην επιστήμη που θεραπεύει το Πρόγραμμα Σπουδών, ωστόσο αποτελούν αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί θέματα άμεσα εντασσόμενα σ' αυτήν. Συνήθως διδάσκονται στα πρώτα εξάμηνα σπουδών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα Στατιστική στη Βιολογία, η Φυσικοχημεία κα.
 
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
 
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές και φοιτήτριες να έχουν την ικανότητα να ερευνούν μέσω σχεδιαστικών διαδικασιών. Να δημιουργούν δυναμικά και παραμετρικά σχεδιαστικά ψηφιακά μοντέλα. Να χειρίζονται τα ψηφιακά μέσα στον σχεδιασμό δημιουργικά αλλά και ως μέσα διαχείρισης, καταγραφής, αναπαράστασης, ανάλυσης, σύνθεσης, αξιολόγησης και νοηματοδότησης δεδομένων τα οποία κατευθύνουν και οργανώνουν μια αρχιτεκτονική πρόταση.
 
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων των ψηφιακών μέσων στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό μέσα από την πρόταση και επεξεργασία ενός υβριδικού κτιρίου στο κέντρο της πόλης.
Επιδίωξη του εργαστήριου είναι η εξερεύνηση της «δημιουργικής» διαχείρισης του υπολογιστή στη σχεδιαστική διαδικασία. Το εργαστήριο δεν δίνει έμφαση μόνο στην τελική πρόταση, αλλά στη σχεδιαστική διαδικασία. Αυτή δεν αφορά μια άμεση μετάφραση μιας γενικής κεντρικής ιδέας, αλλά μια συνεχή έρευνα και εξέλιξη μέσω συσχετιζόμενων σταδίων.
Οι φοιτητές και φοιτήτριες καλούνται μέσω αλληλένδετων ασκήσεων, οι οποίες θα στοιχειοθετήσουν σταδιακά την τελική αρχιτεκτονική πρόταση, να καλλιεργήσουν την προσωπική τους οπτική και πρόθεση στη διαδικασία του σχεδιασμού. Να αναπτύξουν διαγραμματικές τεχνικές. Να σχεδιάσουν «πυκνές επιφάνειες», δι-επιφάνειες, δυναμικά μοντέλα και νέες δομές με χωρικά χαρακτηριστικά και ποιότητες ικανές να προτείνουν υβριδικούς χώρους. Να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ των υλικών και ψηφιακών δυναμικών μοντέλων. Συνολικότερα να αντιληφθούν τις διαδικασίες και τα στάδια μέσω των οποίων τα «ωμά» δεδομένα μεταλλάσσονται, νοηματοδοτούνται και οργανώνονται σε μια επιθυμητή μη-τυπική αρχιτεκτονική πρόταση, μέσα από τις προσωπικές τους αναζητήσεις. Το εργαστήριο περιλαμβάνει παρουσιάσεις, σύντομες διαλέξεις, συζητήσεις και ανάλυση κειμένων αντίστοιχων θεμάτων.
 
Λέξεις Κλειδιά
ψηφιακά μέσα σχεδιασμού, υλικά και ψηφιακά δυναμικά μοντέλα, δημιουργικότητα, έρευνα, υβριδικά κτίρια
 
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
 
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 
Οργάνωση Μαθήματος
 • Διαλέξεις:
 • Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων:
 • Εκπόνηση μελέτης (project):
 
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συμμετοχή. Η ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία του εργαστηρίου.
Έρευνα και μεθοδολογία. Η διαδικασία έρευνας και σχεδιαστικών βημάτων, και η δημιουργία επιχειρημάτων.
Συγκρότηση και ποιότητα αποτελέσματος. Η σχέση και η σύγκριση υποθέσεων με το τελικό αποτέλεσμα, ποιότητα αποτελέσματος.
Παρουσίαση υλικού. Η ποιότητα των σχεδίων, των αναπαραστάσεων, των πινακίδων, των μακετών με κριτήρια γραφιστικής και οπτικής επικοινωνίας.
Πληρότητα εργασίας. Προφορικές παρουσιάσεις.
 
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική.)
 
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Digital topo_graphies (Ψηφιακές τοπο_γραφίες)
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 21387
Συγγραφείς: Σπύρος Ι. Παπαδημητρίου (επιμ.)
Έτος Έκδοσης 2005 ISBN 960-7980-92-1
Εκδόσεις futura
 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 2
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 39479
Συγγραφείς: ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ
Έτος Έκδοσης 2007 ISBN 978-960-7651-57-0
Εκδόσεις ΕΚΚΡΕΜΕΣ
 
Η μηχανή και το δίκτυο ως δομικά πρότυπα στην αρχιτεκτονική
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 33154837
Συγγραφείς: Γιάννης Ζαβολέας
Έτος Έκδοσης 2013 ISBN 978-960-9489-31-7
Εκδόσεις futura - Μιχ. Παπαρούνης
 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΤΟΠΙΚΙΣΜΟΣ
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 20703
Συγγραφείς: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Έτος Έκδοσης 2008 ISBN 978-960-490-117-3
Εκδόσεις LIBRO A.E.
 
ΤΑΚΗΣ Χ. ΖΕΝΕΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 20631
Συγγραφείς: ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Έτος Έκδοσης 2007 ISBN 978-960-490-089-3
Εκδόσεις LIBRO A.E.
 
Προς το σύμπαν των τεχνικών εικόνων
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 2934
Συγγραφείς: Vilem Flusser Έτος Έκδοσης 2008 ISBN 978-960-7793-80-5
Εκδόσεις ΣΜΙΛΗ
 
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΟ) ΧΡΟΝΟΣ, ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 16076
Συγγραφείς: ILYA PRIGOGINE
Έτος Έκδοσης 2003 ISBN 960-7778-71-5
Εκδόσεις ΚΑΤΟΠΤΡΟ
 
 
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
UN Studio: Design Models, Architecture, Urbanism, Infrastructure, by Ben Van Berkel, Caroline Bos
Informal, by Cecil Balmond
The Yokohama Project: Foreign Office Architects
The Articulate Surface: Ornament and Technology in Contemporary Architecture by Ben Pell
The Function of Ornament, by Farshid Moussavi, Michael Kubo Tooling, by Benjamin Aranda
Digital Fabrications: Architectural and Material Techniques, by Lisa Iwamoto
From Control to Design, Tomoko Sakamoto
Architecture in the Digital Age: Design and Manufacturing, by Branko Kolarevic
Atlas of Novel Tectonics, by Jesse Reiser
Theories of the Digital in Architecture, by Rivka Oxman, Robert Oxman