Προπτυχιακές Σπουδές/05TT10

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ /
Κωδικός 05TT10
Σχολή Πολυτεχνική
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ΔΜ ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν 5 3 3 3

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες
 • Σταύρος Βεργόπουλος
 • Σπυρίδων Παπαδημητρίου
Class ID
20051559
 
Τύπος Μαθήματος
 • ΥποβάθρουΤα μαθήματα εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα στην επιστήμη που θεραπεύει το Πρόγραμμα Σπουδών, ωστόσο αποτελούν αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί θέματα άμεσα εντασσόμενα σ' αυτήν. Συνήθως διδάσκονται στα πρώτα εξάμηνα σπουδών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα Στατιστική στη Βιολογία, η Φυσικοχημεία κα.
 
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
 
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 01EE10 ΜΕΣΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Να είναι εξοικειωμένοι με τις σύγχρονες μεθόδους αναπαράστασης και παρουσίασης πολύπλοκων αρχιτεκτονικών θεμάτων.
- Να είναι ικανοί να χειριστούν μια σειρά από σχεδιαστικά προγράμματα σχεδίασης, μοντελοποίησης και απεικόνισης.
- Να μπορούν να εντάξουνε επιτυχώς τη χρήση του υπολογιστή στη σχεδιαστική διαδικασία καθώς και στην τελική παρουσίαση.
- Να μπορούν να αναδείξουν τις αισθητικές ιδιότητες των αρχιτεκτονικών αντικειμένων χρησιμοποιώντας αφηγηματικές, σαφείς και εκφραστικές παρουσιάσεις.
 
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εισάγει στη χρήση ψηφιακών συστημάτων σχεδιασμού. Aναπτύσσεται με την εκπόνηση μικρού σχεδιαστικού θέματος το οποίο ανιχνεύει διάφορες εκδοχές γεωμετρίας, ψηφιακών αναπαραστάσεων και τεχνικών. Η διδασκαλία εξετάζει από-πάνω-προς-τα-κάτω (top-down) και από-κάτω-προς-τα-πάνω (bottom-up) διαδικασίες σχεδιασμού και παρουσιάζει διάφορα προγράμματα με έμφαση στη προσομοίωση του τρισδιάστατου χώρου και στα δυναμικά περιβάλλοντα σχεδιασμού. Στο μάθημα συμμετέχει ο υποψήφιος διδάκτορας Δημήτρης Γκουρδούκης.
 
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιντεοδιαλέξεις
 
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 
Οργάνωση Μαθήματος
 • Διαλέξεις: Ώρες Διδασκαλίας 8 (Ομαδικά)
 • Εργαστηριακή Άσκηση: Ώρες Διδασκαλίας 8 (Ατομικά, Ομαδικά)
 • Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο: Ώρες Διδασκαλίας 12 (Ατομικά, Ομαδικά)
 • Εκπόνηση μελέτης (project): Ώρες Διδασκαλίας 24 (Ατομικά)
 
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συμμετοχή στο μάθημα 10% Ολοκλήρωση του 1ου Θέματος 30% Ολοκλήρωση του 2ου Θέματος 40% Τελική Παρουσίαση 20%
 
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
 
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σταύρος Βεργόπουλος, Απόστολος Καλφόπουλος (επ.): Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Ψηφιακές Τεχνολογίες, Εκκρεμές, 2007.
Σπύρος Παπαδημητρίου (επ.): Ψηφιακές Τοπο-γραφίες, Futura, 2005.
 
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Mario Carpo & Frederique Lemerle (ed.), Perspective, Projections & Design: Technologies of Architectural Representation, Routledge, 2008.
Lorraine Farrelly, Representational Techniques, AVA books, 2008.
Benjamin Aranda, Chris Lasch, Tooling, Princeton Architectural Press, 2006.
bursa escort görükle escort
bursa escort bayan görükle escort
görükle bayan escort bayan escort bursa vip bursa eskort http://www.tropicanx.com bursa vip escort elit escort elit bayan escort alanya escort bayan antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
kaçak iddaa oyna kaçak bahis yap illegal iddaa siteleri illegal bahis oyna illegal bahis şirketleri bahis siteleri