Προπτυχιακές Σπουδές/04TH20

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ- ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ- ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ / THEORIES OF ARCHITECTURE 1: ARCHITECTURAL THEORIES OF MODERNITY AN POST (HYPER)MODERNITY
Κωδικός 04TH20
Σχολή Πολυτεχνική
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ΔΜ ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν 4 2 3 3

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ- ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
 • Claudio daniel Conenna
 • Κυριακούλα Τσουκαλά
Class ID
20051598
 
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
 
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 
Προαπαιτήσεις
 
Γενικές Προαπαιτήσεις
Εξωτερικοί συνεργάτες: Μαρία Δανιήλ (1 διάλεξη), Παρασκευή Παντελιάδου (1 διάλεξη)
 
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αντιμετωπίζεται η σχέση των εκφάνσεων της αρχιτεκτονικής δημιουργίας στην πορεία του χρόνου με τις σύγχρονές τους θεωρήσεις του υποκειμένου. Υποκείμενο και χώρος συγκροτούν τον θεματικό άξονα στον οποίο πραγματευόμαστε τα αρχιτεκτονικά φαινόμενα από την Αναγέννηση μέχρι και σήμερα. Κατά τον τρόπο αυτό προσεγγίζουμε κριτικά τις κυρίαρχες θεωρήσεις της αρχιτεκτονικής στην εκάστοτε εποχή, αλλά και την σχέση τους με άλλες παράλληλες σύγχρονές τους. Εξετάζεται το βασικό εννοιολογικό σώμα της αρχιτεκτονικής θεωρίας και δημιουργίας κάθε περιόδου σε αναφορά με τις επιρροές που άσκησε στη συγκρότησή τους ο εκάστοτε φιλοσοφικός και επιστημονικός λόγος. Επιχειρούμε την εξέταση των ζητημάτων αυτών τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και μέσα από την ανάλυση παραδειγμάτων του χώρου σε αρχιτεκτονική και αστική κλίμακα. Στο πλαίσιο αυτό και για την αποτελεσματικότερη πρόσληψη και κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος κάνουμε εκτεταμμένη χρήση ηλεκτρονικού οπτικοακουστικού υλικού, εικόνων (φωτογραφιών, σχεδίων και σκίτσων), γραφημάτων και βίντεο.
 
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 
Οργάνωση Μαθήματος
 • Διαλέξεις:
 • Εργαστηριακή Άσκηση:
 • Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων:
 • Εκπόνηση μελέτης (project):
 • Συγγραφή εργασίας / εργασιών:
 
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
 • Κ. Τσουκαλά & άλ. (2010). Μετανεωτερικές επόψεις. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
 • Κ. Τσουκαλά &άλ. (2012). Τομές ήθους και χώρου. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
 • Ν. Ι. Τερζόγλου (2009). Ιδέες του χώρου στον εικοστό αιώνα. Αθήνα: Νήσος.