Προπτυχιακές Σπουδές/04TH10

ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ / URBAN PLANNING THEORY
Κωδικός 04TH10
Σχολή Πολυτεχνική
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ΔΜ ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό 4 2 3 3

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
 • Ελενη Ανδρικοπουλου-Καυκαλα
 • Γρηγόριος Καυκαλάς
 • Αναστασία Μαρτζοπούλου
 • Ελένη Σεφερτζή
Class ID
20051596
 
Τύπος Μαθήματος
 • ΥποβάθρουΤα μαθήματα εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα στην επιστήμη που θεραπεύει το Πρόγραμμα Σπουδών, ωστόσο αποτελούν αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί θέματα άμεσα εντασσόμενα σ' αυτήν. Συνήθως διδάσκονται στα πρώτα εξάμηνα σπουδών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα Στατιστική στη Βιολογία, η Φυσικοχημεία κα.
 • Γενικών ΓνώσεωνΜαθήματα που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στοχεύουν στην ευρύτερη παιδεία του φοιτητή ως επιστήμονα και πολίτη. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φιλοσοφία της επιστήμης, τα Σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα κα.
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εξετάζει τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις και έννοιες της ανάπτυξης των πόλεων και τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τις πρακτικές και μεθόδους της πολεοδομίας. Οι διαλέξεις του μαθήματος και οι συζητήσεις που τις συνοδεύουν αποτελούν βασική εισροή για τις εξετάσεις. Οι διαλέξεις γίνονται από τους διδάσκοντες και προσκεκλημένους εισηγητές στα παρακάτω ζητήματα: • Πόλη και σχεδιασμός: οι βασικές συνιστώσες • Πόλη και σχεδιασμός: ιστορική αναδρομή • Κεντρικά ζητήματα του πολεοδομικού σχεδιασμού • Αστική κινητικότητα και μορφές οργάνωσης πόλεων • Βιώσιμη αστική ανάπτυξη • Μεταβαλλόμενες γεωγραφίες των πόλεων • Αστική διακυβέρνηση και στρατηγικός σχεδιασμός • Σχεδιασμός και ρύθμιση της αστικής ανάπτυξης – παραδείγματα σχεδίων • Αστικές παρεμβάσεις και ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής • Αστικές παρεμβάσεις στην Ελλάδα • Συμβολή του πολεοδομικού σχεδιασμού στη βιώσιμη πόλη Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις με βάση τα βιβλία που προτείνονται στο μάθημα καθώς και τις διαλέξεις και τις συζητήσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
 
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
 
Οργάνωση Μαθήματος
 • Διαλέξεις: Ώρες Διδασκαλίας 26
 
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής
  (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
  (Διαμορφωτική)
 
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Στο μάθημα προτείνονται υποστηρικτικά τα βιβλία:
• Ανδρικοπούλου Ε., Γιαννακού Α., Καυκαλάς Γ. και Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Μ., Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ 2014 (2η έκδοση).
• Hall, T., Αστική Γεωγραφία, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ 2005.
• Stevenson D. Πόλεις και αστικοί πολιτισμοί, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ 2007.