Προπτυχιακές Σπουδές/04EE10

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ /
Κωδικός04EE10
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΑρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15

ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςΔΜECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό4266

Πληροφορίες Τάξης

ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2014 – 2015
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες
 • Μαρία Αρακαδάκη
 • Μαρια Δουση
 • Στυλιανή Λεφάκη
Class ID
20051590
 
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
  Πρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
 
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Εξέταση)
 • Ιταλικά (Εξέταση)
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα
1. εξοικειωθούν με τα σύγχρονα ζητήματα της θεωρίας των αποκαταστάσεων
2. θα εξοικειωθούν με τη σύγχρονη μεθοδολογία ανάλυσης και τεκμηρίωσης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
3. με τα ζητήματα ερμηνείας και αξιολόγησής της
4. θα αποκτήσουν μια πρώτη επαφή με ζητήματα προγραμματισμού των επεμβάσεων σε ιστορικά κτίρια και
5. θα αποκτήσουν εικόνα του πολυσύνθετου τομέα των επεμβάσεων σε ιστορικά κτίρια και σύνολα, των απαιτήσεων και της συνθετικής πολυπλοκότητάς του.
 
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα παρουσιάζονται τα θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα ανάλυσης, τεκμηρίωσης, αξιολόγησης και επεμβάσεων επανάχρησης και ανάδειξης των ιστορικών κατασκευών. Τέτοιου είδους ζητήματα απαιτούν, ως γνωστό, μια συστηματική και διεπιστημονική ανάλυση των ιδιαίτερων ιστορικών και αισθητικών αξιών που αντιπροσωπεύουν τα μνημεία. Η πολυπλοκότητα, που χαρακτηρίζει τον τομέα αυτό της αρχιτεκτονικής, καθιστά απαραίτητη την υιοθέτηση μεθόδων που συνδυάζουν διαφορετικά επίπεδα προσέγγισης και που εκφράζουν τη σύγχρονη θεωρία των αποκαταστάσεων. Για την πληρέστερη κατανόηση των μεθόδων παρουσιάζονται παραδείγματα ολοκληρωμένων μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων από τον ελληνικό και διεθνή χώρο, που προσεγγίζουν σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο τη σύγχρονη μεθοδολογία αλλά και τη σχέση της με την εκάστοτε απαιτούμενη πρακτική. Επίσης παρουσιάζονται παραδείγματα εφαρμογών από το διεθνή χώρο, χαρακτηριστικά της εξέλιξης της θεωρίας των αποκαταστάσεων και ενδεικτικά των διαφορετικών προσεγγίσεων του ζητήματος της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και των σύγχρονων απόψεων περί χειρισμού του σημερινού αρχιτεκτονικού αποθέματος. Οι φοιτητές καλούνται μέσα από ομαδική άσκηση να αναλύσουν και να αξιολογήσουν ένα επιλεγμένο ιστορικό κτίριο ή σύνολο, με στόχο την τεκμηριωμένη αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και την πρόταση του πλαισίου επέμβασης, αποκατάστασης και επανάχρησής της, σύμφωνα με τη σύγχρονη θεωρία και πρακτική. Διδακτική συνδρομή των ομοτίμων καθηγητών Γ. Καραδέδου και Μ. Νομικού
 
Λέξεις Κλειδιά
αποκατάσταση, ιστορικά κτίρια, ανάλυση τεκμηρίωση, αξιολόγηση, επανασχεδιασμός, επανάχρηση
 
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • εργασία πεδίου, αναγνώριση
 
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 
Περιγραφή
Οι φοιτητές καλούνται να αναλύσουν, να τεκμηριώσουν και να ερμηνεύσουν ιστορικά κτίρια ανατρέχοντας σε ποικίλες πηγές πληροφόρησης και επικοινωνώντας με διάφορους φορείς, υπηρεσίες και άτομα. Οι πληροφορίες καταγράφονται και αξιολογούνται αναλόγως της εγκυρότητας των πηγών προέλευσης και συγκεντρώνονται σε ηλεκτρονικά και σχεδιαστικά αρχεία σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προτείνεται στο μάθημα.
 
Οργάνωση Μαθήματος
 • Διαλέξεις: Ώρες Διδασκαλίας 28, Φόρτος Εργασίας 60 ώρες (Ατομικά, Ομαδικά, Erasmus)
 • Εργαστηριακή Άσκηση: Ώρες Διδασκαλίας 70, Φόρτος Εργασίας 90 ώρες (Ατομικά, Ομαδικά, Erasmus)
 • Άσκηση Πεδίου: Ώρες Διδασκαλίας 30, Φόρτος Εργασίας 30 ώρες (Ατομικά, Ομαδικά, Erasmus)
 • Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων:
 
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αξιολογούνται σύμφωνα με τη συμμετοχή τους στο μάθημα και την ποιότητα της σχετικής εργασίας που εκπονούν. Η εργασία είναι ομαδική και περιλαμβάνει το πλήρες φάσμα της αναγνώρισης, ανάλυσης, τεκμηρίωσης και αξιολόγησης επιλεγμένου ιστορικού κτιρίου ή συνόλου με εφαρμογή των σχετικών μεθόδων που διδάσκονται. Η παρουσίαση της εργασίας γίνεται δημόσια και συνοδεύεται από αναλυτικό τεύχος. Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με γραπτές εξετάσεις πάνω σε θέματα που αφορούν τη μεθοδολογία και τη θεωρία των επεμβάσεων σε ιστορικά κτίρια και σύνολα.
 
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
 • Μ. Νομικός,ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ,Σ. Γιαχούδη Μ. Γιαχούδη Ο.Ε,θεσσαλονίκη, 1997
 • Γ. Καραδέδος, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,Εκδόσεις Μέθεξις,Θεσσαλονίκη 2009,
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
 • Ήπιες Επεμβάσεις για την προστασία ιστορικών κατασκευών,Συλλογικό έργο, Εκδόσεις ΙΑΝΟΣ Α.Ε., Θεσσαλονίκη 2009,Johannes Cramer, Stefan Breitling, Architecture in Existing Fabric, planning, design, building. Birkhaeuser Verlag A.G. Basel, Boston,Berlin 2007, Jokilehto, Jukka, A History of Architectural Conservation, Bath 2001
 • Powell Kenneth, Architecture Reborn: The Conservation and Reconstruction of Old Buildings,
 • Mnafred Schuller, Building Archeology (ICOMOS, International Council on Monuments and Sites VII),Munich 2002