Προπτυχιακές Σπουδές/03TB10

ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ / PRINCIPLES AND GUIDELINES FOR THE BIOCLIMATIC DESIGN OF BUILDING ENVELOPES AND OUTDOOR SPACES
Κωδικός 03TB10
Σχολή Πολυτεχνική
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ΔΜ ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό 3 2 3 3

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες
 • Κλεονίκη Αξαρλή
 • Βασίλειος Βασιλειάδης
 • Κωνσταντίνος Σακαντάμης
Class ID
20051548
 
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 • Ανάπτυξης ΔεξιοτήτωνΜαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και ενδεχομένως και οι ξένες γλώσσες.
 
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 01EA10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 1
 • 02EE10 ΥΛΙΚΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 • 02EA10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 2
 
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 
Περιεχόμενο Μαθήματος
Tο μάθημα στοχεύει να καλύψει διεξοδικά τις επιδράσεις του φυσικού περιβάλλοντος στα κτιριακά κελύφη (κλίμα, μικροκλίμα, μορφολογία εδάφους, τοπίπο, κλπ). Σκοπός αυτής της προσέγγισης είναι η διατύπωση προτάσεων για τον τρόπο σχεδιασμού των κτιρίων και των υπαιθρίων χώρων, για την επιλογή των κατάλληλων υλικών αλλά και για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και κατασκευαστικών μεθόδων προκειμένου να εξασφαλιστεί η άνετη διαβίωση. Η γνώση για τις επιδράσεις των περιβαλλοντικών παραμέτρων ολιστικά και συστημικά, σε όλες τις κλίμακες (από τον αστικό σχεδιασμό έως την κατασκευαστική λεπτομέρεια), εμφανίζεται όλο και περισσότερο καθοριστική στις σχεδιαστικές επιλογές για τη μορφή και την οργάνωση των κτιρίων. Επίσης τα ενεργειακά ζητήματα έχουν αποκτήσει μεγάλη σημασία καθώς δεν συναρτώνται μόνο με οικονομικά στοιχεία και μεγέθη αλλά και με τη διαθεσιμότητα ενεργειακών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι γνώσεις που προσφέρει η Δομική Φυσική και η οικολογία συνιστούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο προκειμένου οι επεμβάσεις στο δομημένο περιβάλλον, και ιδιαίτερα ο σχεδιασμός των κτιριακών κελυφών, να παρακολουθήσουν αυτές τις αρχές. Ο αρχιτέκτονας θα πρέπει να αντιμετωπίζει τη θεωρία του μαθήματος ως ένα πλαίσιο κανόνων κατά τη διάρκεια της σύνθεσης και της κατασκευής του κτιρίου αλλά και ως ένα πλαίσιο αρχών για την επιλογή των υλικών και των δομικών προϊόντων που θα αποδώσουν την υλικότητά του.
 
θα συζητηθούν οι εξής θεματικές περιοχές:
1. Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
2. ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ: ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-
3. ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
4. ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Κ.Εν.Α.Κ.)
6. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
7. ΗΛΙΑΚΑ ΚΕΡΔΗ –ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
8. ΗΛΙΑΚΑ ΚΕΡΔΗ-ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
9. ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
10. ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ
11. ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ
12. ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ
13. ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
 
Στη διάρκεια του μαθήματος γίνονται διαλέξεις από τα μέλη της διδακτικής ομάδας και από προσκεκλημένους ομιλητές και ασκήσεις εφαρμογής για την εμπέδωση της ύλης. Οι ασκήσεις εφαρμογής συνδυάζονται με τα συνθετικά θέματα προηγούμενων συνθετικών εργαστηρίων, με στόχο αυτα να βελτιωθούν ενεργειακά και κατασκευαστικά.
Οι ασκήσεις θα καλύψουν τους τομείς:
• Χωροθέτηση του κτιρίου: ηλιασμός –σκιασμός οικοπέδου
• Θερμομόνωση: υπολογισμός U-value δομικού στοιχείου (τοιχοποιίας και δώματος) και θερμικής ροής για τον ψυχρότερο μήνα του έτους
• Ηλιοπροστασία: μάσκα σκιασμού ανοίγματος με υπάρχον σκίαστρο και με νέα πρόταση
• Ηχομόνωση: Υπολογισμός ηχομονωτικής ικανότητας δομικού στοιχείου
• Υγροπροστασία και Υγρομόνωση: Κατασκευαστική λογική
 
Στη διεξαγωγή των ασκήσεων θα συνεργαστούν και οι:
-Δρ Αγγελική Χατζηδημητρίου, μεταδιδακτορική ερευνήτρια
-Αθηνά Κωνσταντινίδου, υποψήφια διδάκτορας
 
Λέξεις Κλειδιά
κλιμα, κτιριακό κέλυφος, θερμομόνωση, ηχομόνωση, στεγανοποίηση, ηλιασμός, φυσικός φωτισμός, δροσισμός, άνεση
 
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
 
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Οργάνωση Μαθήματος
 • Διαλέξεις: Ώρες Διδασκαλίας 26, Φόρτος Εργασίας 26 ώρες (Ατομικά)
 • Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων: Φόρτος Εργασίας 13 ώρες (Ατομικά)
 • Εκπόνηση μελέτης (project): Ώρες Διδασκαλίας 26, Φόρτος Εργασίας 26 ώρες (Ομαδικά)
 • Συγγραφή εργασίας / εργασιών: Φόρτος Εργασίας 13 ώρες (Ομαδικά)
 
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αξιολογούνται με τις ασκήσεις και τις γραπτές εξετάσεις στην ύλη που διδάχτηκε μέσω των διαλέξεων και των ασκήσεων εφαρμογής κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. θα παραδοθούν (τμηματικά) οι εξής εργασίες:
1.Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας (U) και θερμικής ροής για μια εξωτερική τοιχοποιία και το δώμα
2. Ηλιασμός οικοπέδου σε 3 χαρακτηριστικές ημερομηνίες
3.Μάσκα σκιασμού ενός νότιου ανοίγματος με το υπάρχον σκίαστρο (με τη χρήση διαγραμμάτων) και μάσκα σκιασμού μια πρότασης για νέο σκίαστρο του ιδίου ανοίγματος.
4.. Υπολογισμός ηχομονωτικής ικανότητας μιας εξωτερικής τοιχοποιίας
Στην τελική αξιολόγηση θα συνυπολογίζεται η βαθμολογία των ασκήσεων 50% και των εξετάσεων με 50%. Ωστόσο, κάθε φοιτητής θα πρέπει να έχει βαθμολογηθεί τουλάχιστον με τη βάση και στα δύο μέρη του μαθήματος
 
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
 •  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΑΞΑΡΛΗ ΚΛΕΙΩ , «Ενεργειακός σχεδιασμός και παθητικά ηλιακά συστήματα κτιρίων. Δομική Φυσική», ISBN: 978-960-343-330-9, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε, 1/2006, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 6295
 • ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ . «βιοκλιματικός σχεδιασμός», ISBN: 978-960-12-1470-2, University Studio Press Α.Ε., 1η έκδ./2006 9 , Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 17147)
 
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
 • Holger Koch-Nielsen, “Stay Cool -a design guide for the built environment in hot climates”, 2002, James+James Publishers
 • M. Santamouris and D. Asimakopoulos (eds), “Passive Cooling of Buildings”, 1996, James+James Publishers
 • Michael Wiggington, Jude Harris, “Intelligent Skins”, 2002, Architectural press publications
 • S. Yannas, E. Erell, J.L. Molina, “Roof cooling techniques: a design handbook”, 2006 Earthscan