Προπτυχιακές Σπουδές/03EE10

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / ENVIRONMENTAL DESIGN
Κωδικός 03EE10
Σχολή Πολυτεχνική
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ΔΜ ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό 3 2 6 6

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες
 • Ευαγγελία Αθανασίου
 • Κλεονίκη Αξαρλή
 • Νικόλαος Καλογήρου
 • Αλκμήνη Πάκα
 • Κωνσταντίνος Σακαντάμης
Class ID
20051543
 
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
 
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηρίου, οι φοιτητές θα: α) έχουν καλή κατανόηση των διαστάσεων του περιβαλλοντικού σχεδιασμού, στην κλίμακα του κυττάρου κατοικία – εργασία, και στη σχέση του με το τοπικό και το ευρύτερο περιβάλλον. β) έχουν κατακτήσει τις αρχές και τα βασικά εργαλεία του περιβαλλοντικού σχεδιασμού γ) έχουν αναπτύξει την συνθετική ικανότητα δημιουργικής αξιοποίησης των περιβαλλοντικών συνθηκών στον σχεδιασμό, ξεκινώντας από την παθητική απόκριση στο τοπικό κλίμα. δ) έχουν αναπτύξει κριτική σκέψη σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.
 
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός αποτελεί τη διαδικασία αξιοποίησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων κατά τον σχεδιασμό προγραμμάτων, πολιτικών, κτιρίων, ή προϊόντων. Η περιβαλλοντική οπτική στον αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό εξειδικεύει αυτή τη διαδικασία σε πληθώρα μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Η δημιουργική χρήση των περιβαλλοντικών παραμέτρων δεν αρκείται στην προσαρμογή του κτιρίου στο περιβάλλον-τοπίο και στην διασφάλιση συνθηκών άνεσης για τους χρήστες αλλά στοχεύει και στην ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικοπολιτικών συνθηκών ενός τόπου. Το εργαστήριο εισάγει την περιβαλλοντική οπτική στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό εστιάζοντας στο κύτταρο κατοικίας – χώρου εργασίας. Η κατοικία αποτελεί μια από τις πρωταρχικές ανάγκες του ανθρώπου και βασικό συστατικό ανάπτυξης του αστικού ιστού. Η οικογενειακή μονοκατοικία στην πόλη, πριν από τη μαζική εισαγωγή των πολυώροφων κατοικιών, αποτελούσε τη συνηθέστερη μορφή κατοίκησης. Οι σύγχρονες αστικές συνθήκες, όπως διαμορφώνονται στο πλαίσιο τεχνολογικών εξελίξεων, κοινωνικών και περιβαλλοντικών μετασχηματισμών υπαγορεύουν τον επαναπροσδιορισμό της μονάδας κατοίκησης. Το σημερινό πρότυπο της αστικής κατοικίας περιλαμβάνει συχνά και το χώρο εργασίας ενός ή περισσότερων μελών μιας οικογένειας. Παράλληλα, η περιβαλλοντική συνιστώσα της κατασκευής του κτισμένου χώρου, κυρίως στην αστική κλίμακα, υπαγορεύει την επανεξέταση και τον επαναπροσδιορισμό των σχεδιαστικών προτεραιοτήτων και εργαλείων με πολλαπλούς στόχους, όπως η εξοικονόμηση φυσικών πόρων, η διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού στοιχείου στην πόλη, η βελτίωση του μικροκλίματος, η μείωση της συμβολής σε τοπικά και πλανητικά προβλήματα. . Το εργαστήριο δίνει έμφαση στην περιβαλλοντική διάσταση του σχεδιασμού κατοικίας σε περιοχή προαστιακού χαρακτήρα. Εκκινώντας από το ζητούμενο της παθητικής απόκρισης στο κλίμα του τόπου, διευρύνει την διερεύνηση σε όλο το φάσμα των περιβαλλοντικών ζητημάτων, όπως αυτά εισάγονται στην κλίμακα του κτιρίου και της σχέσης του με το αστικό πλαίσιο. Στοιχεία όπως ο προσανατολισμός, η προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες του φυσικού υποδοχέα (κλίμα, μικροκλίμα, ανάγλυφο κ.α.), η χρήση της ηλιακής ενέργειας για τη θέρμανση και τον φυσικό φωτισμό, ο αερισμός, η επιλογή των υλικών, η διαχείριση του νερού και η διαμόρφωση του υπαίθριου περιβάλλοντος χώρου, τίθενται ως συνιστώσες του σχεδιασμού και ως πεδία διερεύνησης κατά τη διάρκεια της συνθετικής διαδικασίας και όχι ως αποκλειστικά τεχνικά ζητούμενα. Στο εργαστήριο ζητείται ο σχεδιασμός ενός κτίσματος με χρήση κατοικίας/εργασίας σε πραγματικό οικόπεδο, σε προάστιο της πόλης. Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις από μέλη της διδακτικής ομάδας, παρουσιάσεις από προσκεκλημένους ομιλητές, ατομικές και ομαδικές διορθώσεις.
 
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
 
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες επεξεργάζονται σχεδιαστικό θέμα και αξιολογούνται με βάση την επεξεργασία του θεματος σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου (με ενδιάμεσες παρουσιάσεις) και την τελική παράδοση του θέματος (αναλυτική και συνθετική ικανότητα, αναπαράσταση, τεκμηρίωση, πληρότητα).
 
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Δημόσια Παρουσίαση
  (Διαμορφωτική) Η διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.
  (Συμπερασματική) Η συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.
 • Έκθεση / Αναφορά
  (Διαμορφωτική) Η διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.
  (Συμπερασματική) Η συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.
 • Εργαστηριακή Εργασία
  (Διαμορφωτική) Η διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.,
  (Συμπερασματική) Η συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.
 
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο [7883]: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΝΙΚΟΣ Λεπτομέρειες
Βιβλίο [14200]: ENEPΓEIA ΣTHN APXITEKTONIKH, TΣIΓKAΣ EPΩTOKPITOΣ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) Λεπτομέρειες
Βιβλίο [40996]: ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, AMOS RAPOPORT & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Λεπτομέρειες