Νέο Πρόγραμμα Σπουδών / Οδηγίες, Ρυθμίσεις, Πίνακες