ΔIAΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN MOYΣEIOΛOΓIAΣ

logoelliniko

ΔIAΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN MOYΣEIOΛOΓIA-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
(3 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα)

Συμμετέχοντα τμήματα:
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ., Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ., Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Α.Π.Θ., Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας

Διοικητική υποστήριξη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πρόεδρος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Αλκμήνη Πάκα
Διευθύντρια: αναπληρώτρια καθηγήτρια Αλκμήνη Πάκα
Γ. Γραμματέας: Π. Νίτσιου

Προσωπικό Γραμματείας:
Γεωργία Κωλέττη, πτυχιούχος Οργάνωσης-Διοίκησης

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι/ διπλωματούχοι ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και εν γένει Θετικών Σπουδών, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, καθώς και Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των ΤΕΙ αντιστοίχων τμημάτων.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι τόσο η θεωρητική-ερευνητική όσο και η εφαρμοσμένη μετεκπαίδευση-ειδίκευση στον τομέα της μουσειολογίας-διαχείρισης πολιτισμού, οπωσδήποτε σε συνάφεια με το πρώτο πτυχίο των μεταπτυχιακών φοιτητών. Δηλαδή απονέμονται Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης αναλόγως του πρώτου πτυχίου π.χ. αρχιτέκτονα-μουσειολόγου, αρχαιολόγου-μουσειολόγου, παιδαγωγού-μουσειολόγου, εικαστικού-μουσειολόγου, μάνατζερ-μουσειολόγου κλπ.

Το Πρόγραμμα διαρκεί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και ισοδυναμεί με 90 μονάδες ECTS. Επιπλέον απονέμεται Παράρτημα Διπλώματος στο οποίο πιστοποιούνται όλες οι επιπλέον εκπαιδευτικές δράσεις με τον αναλογούντα εκπαιδευτικό φόρτο. Περιλαμβάνει διαλέξεις, εργαστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε μουσεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, πρακτική άσκηση, γραπτές εργασίες και γραπτή διπλωματική εργασία.

■ Κατά το1ο εξάμηνο διδάσκονται τα παρακάτω:
Διδακτική Περιοχή Ι: A101 Ζητήματα Πολιτισμού
Διδακτική Περιοχή II: A102 Ζητήματα Μουσειολογίας-Διαχείρισης Πολιτισμού
Διδακτική Περιοχή III: A103 Ζητήματα Οργάνωσης και Διοίκησης

■ Κατά το 2ο εξάμηνο διδάσκονται τα παρακάτω:
Διδακτική Περιοχή IV: Β201 Εφαρμοσμένη Μουσειολογία
Διδακτική Περιοχή V: Β202 Αρχιτεκτονικός Προγραμματισμός και Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων, Ανάδειξης Αρχαιολογικών χώρων, Μνημείων και Συνόλων τους
Διδακτική Περιοχή VI: Β203 Μουσειοπαιδαγωγική

■ Κατά το 3ο εξάμηνο οι φοιτητές κάνουν την πρακτική τους άσκηση (250 ωρών) σε μουσείο ή σε πολιτιστικό οργανισμό, στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού» ή σε σχετικό ερευνητικό πρόγραμμα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, είτε με τα προγράμματα πρακτικής άσκησης του ΙΚΥ, είτε με ειδικές υποτροφίες και εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία. Κατά την πρακτική τους άσκηση, οι φοιτητές συντάσσουν εργασίες αναφορών των οργανωμένων επισκέψεων από το πρόγραμμα σε μουσεία της Ελλάδας και της Ευρώπης στις παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις. Παράλληλα, παρακολουθούν σεμινάρια Μουσειολογίας-Διαχείρισης Πολιτισμού, Οργάνωσης- Διοίκησης των Μουσείων, Μουσειοπαιδαγωγικής, Προγραμματισμού και Σχεδιασμού Μουσείων και Ανάδειξης Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Συνόλων, ειδικές διαλέξεις, καθώς και παρακολουθούν εργασίες Διεθνών Συμποσίων Μουσειολογίας-Διαχείρισης Πολιτισμού που οργανώνονται από το Πρόγραμμα.

Το Πρόγραμμα διαθέτει υποτροφίες σε αριθμό αριστούχων φοιτητών.

Πληροφορίες:
Τηλ: 2310 994364, 995756, 994355
http://ma-museology.web.auth.gr
email: museology(at)arch.auth.gr

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΠΜΣ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ:

http://ma-museology.web.auth.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CF%80%CE%BC%CF%83-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87/