ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Model

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον Περιβαλλοντικό Αρχιτεκτονικό και Αστικό Σχεδιασμό

(3 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα)

Συμμετέχοντα Τμήματα:

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διοικητική Υποστήριξη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Πρόεδρος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αλκμήνη Πάκα

Διευθύντρια: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αλκμήνη Πάκα

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» είναι η μελέτη, έρευνα και εμβάθυνση, σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, στον περιβαλλοντικό αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό, ο οποίος είναι απαραίτητος για τις εθνικές, αναπτυξιακές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της χώρας.

Οι βασικοί εκπαιδευτικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:

  • Η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα που αφορούν στον περιβαλλοντικό έλεγχο και σχεδιασμό κτιρίων, ανοικτών χώρων, οικιστικών ενοτήτων και πόλεων και γενικότερα στην περιβαλλοντική διάσταση της αρχιτεκτονικής σύνθεσης,
  • Η εκμάθηση μεθόδων αξιολόγησης της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς κτιριακών κελυφών και υπαίθριων χώρων με εργαλεία υπολογισμού και αποτίμησης της ενεργειακής απόδοσης και των συνθηκών άνεσης,
  • Η εξοικείωση με τις θεωρήσεις των οικολογικών, κλιματικών, γεωγραφικών και πολιτισμικών παραμέτρων του περιβάλλοντος.

Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι 3 (τρία) διδακτικά εξάμηνα, πλήρους φοίτησης (90 ECTS), εκ των οποίων τα πρώτα δύο διατίθενται για την παρακολούθηση μαθημάτων και συνθετικών εργαστηρίων, και το τελευταίο διατίθεται για την παρακολούθηση υποστηρικτικών μαθημάτων, εντατικών σεμιναρίων, εντατικών εργαστηρίων (workshops) ή / και εκπαιδευτικής εκδρομής, για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η επιτυχής παρακολούθηση του Προγράμματος οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στον Περιβαλλοντικό Αρχιτεκτονικό και Αστικό Σχεδιασμό.

Επικοινωνία:

Τηλ.: 2310 995825

Email: envi@arch.auth.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Π.Μ.Σ.: Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κτίριο Εδρών, 8ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη, 541 24 Θεσσαλονίκη

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2019 – 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ Γ' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ_Γ' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ ΠΑΑΣ

Ιστοσελίδα Μεταπτυχιακού: http://envi.arch.auth.gr/wordpress/

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ FREIBURG:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΥΡΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ FREIBURG

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΣΠΟΥΔΩΝ-ΠΜΣ-ΠΑΑΣ-2019-2021