Performative (επιτελεστική) πορεία: µεγίστη απουσία/ένοχη σιωπή/σιωπηλή συγνώµη / 03-11-2019

 

 

PRFORMATIVE ΠΟΡΕΙΑ ΤΕΤΡΑΔΙΟ final_pdf

PERFORMATIVE PROJECT AF. Gr. TTΤ

PERFORMATIVE PROJECT AF. En. ΤΤΤ