Επικοινωνία

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ 541 24 Θεσσαλονίκη
Τ: +30 2310 995595
+30 2310 995596
F: +30 2310 995597
E: info(at)arch.auth.gr

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Τ: +30 2310 99 5404

 

ΤΟΜΕΑΣ Α
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Εικαστικών Τεχνών
Γραμματεία
Τ: +30 2310 995421
F: +30 2310 995422

 

ΤΟΜΕΑΣ Β
Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού

Γραμματεία
Τ: +30 2310 995564
+30 2310 995888
F: +30 2310 995575

 

ΤΟΜΕΑΣ Γ
Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Γραμματεία
Τ: +30 2310 995485
F: +30 2310 995576

 

ΤΟΜΕΑΣ Δ
Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Ιστορίας Τέχνης, Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Αναστήλωσης

Γραμματεία
Τ: +30 2310 995489
F: +30 2310 995552

 

ΤΟΜΕΑΣ Ε
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας

Γραμματεία
Τ: +30 2310 995503
+30 2310 995534
F: +30 2310 995523

+30 2310 995517

 

Βιβλιοθήκη
1ος όροφος Κτίριο Εδρών, Πολυτεχνική Σχολή

E: libarchitects(at)arch.auth.gr
www.lib.auth.gr

 

Πελτέκη Κωνστάντια ΕΙ.Δ.Ι.Π.
kpelteki(at)arch.auth.gr

 

Βογιάννου Φωτεινή
fvogiann (at) lib.auth.gr

 

Κουκάκης Γιάννης
giannisk(at)estia. arch. auth. gr

 

 

 

Εξυπηρέτηση κοινού: 2310-995449, 2310-995465
Παραγγελίες: 2310-995439 Fax:2310-995439

 

 

Νησίδα Υπολογιστών
2ος όροφος, Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή

Ζαφρανάς Βασίλειος, Ι.Δ.Α.Χ.
Τηλ. 2310- 995446
zafranas(at)arch. auth.gr

 

Παυλίδης Κωνσταντίνος, Ε.Τ.Ε.Π
Τηλ. 2310- 995446
kpavli(at)arch.auth.gr

 

Γραμματείες μεταπτυχιακών προγραμμάτων

 

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Διατμηματικού
Προγράμματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου

 

landscape(at)arch.auth.gr
http://www.land-arch.eu

Παπαδοπούλου Αναστασία, Αρχιτέκτων
Τηλ. 2310- 994372

 

Μαυρίδου Αναστασία, Γεωπόνος
Τηλ. 2310- 994372

 

Γραμματεία Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Προστασία,
Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού»

 

Τριανταφυλλίδου Σουλτάνα
Τηλ. 2310- 995559
striant(at)auth.gr

 

Κοσκινά Αναστασία, Ι.Δ.Α.Χ
Τηλ. 2310- 995483
koskina(at)arch.auth.gr

 

Γραμματεία Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσειολογίας

museology(at)arch.auth.gr
http://ma-museology.web.auth.gr

 

Διεύθυνση γραμματείας
Νίτσιου Παρασκευή, Ι.Δ.Α.Χ.

 

Δ.Π.Μ.Σ. Μουσειολογίας, ΜΔΕ Αποκατάστασης
Μνημείων Πολιτισμού,Υπ. Δρ. Μουσειολογίας (Δ.Π.Μ.Σ.)

Τηλ. 2310-995756, fax: 2310- 995487
Email add. vnitsiou(at)arch.auth.gr

 

Κωλέττη Γεωργία
Τηλ. 2310- 995756

 

Μπουσουλέγκα Αφροδίτη
Τηλ. 2310- 994364

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 

Ντίνος Παυλίδης
Τ: 2310 995446
Ε: kpavli (at) arch.auth.gr