Διαφάνεια και Αρχιτεκτονική, Κενά και Πλήρη

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ διαφανεια