96956 «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019» / Δημοσίευση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών των πρακτικών αξιολόγησης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια της πρόσκλησης 97915/2017 στο πλαίσιο του έργου 96956 «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019», δημοσιεύθηκαν στις  28/09/2017, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών τα πρακτικά αξιολόγησης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ακολουθούν οι σύνδεσμοι της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων:

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/97%CE%A9%CE%9C46%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%91%CE%A97

https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/23217?ReturnToPage=1&PageSize=10

Scroll to top