93706_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 43 ΘΕΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ_ΑΡ.ΠΡΩΤ.13148/2017

Σας ενημερώνουμε ότι η υπ’ αριθμ. 13148/10-02-2017 Πρόσκληση (ΕΔΒΜ20) στο πλαίσιο του έργου 93706 αναρτήθηκε σήμερα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ,

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9C%CE%A4%CE%A546%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A8%CE%9E%CE%9F

καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών,

https://www.rc.auth.gr/Announcement/Details/Item/17832?ReturnToPage=1&PageSize=3

ΩΜΤΥ46Ψ8ΧΒ-ΨΞΟ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ