7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας

Άνθρωπος και περιβάλλον:

δράσεις και αλληλεπιδράσεις

Υπό την αιγίδα του τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας Α.Π.Θ

 

10-12 Μαΐου 2019

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.ΔΕ.Α.) ΑΠΘ

Αμφιθέατρα Ι και ΙΙΙ

Οι φοιτητές του τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνουν το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας με θέμα «Άνθρωπος και περιβάλλον: δράσεις και αλληλεπιδράσεις», που θα διεξαχθεί κατά το διάστημα 10-12 Μαΐου 2019 στα αμφιθέατρα Ι και ΙΙΙ του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.ΔΕ.Α).

Σκοπός

Σκοπός του συνεδρίου είναι να βιώσει ο προπτυχιακός φοιτητής την εμπειρία της συμμετοχής σε συνέδριο μέσω της μελέτης ενός συγκεκριμένου θέματος. Μέσα από τη θεματική του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες, ως εν δυνάμει επιστήμονες, θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε δημιουργικό διάλογο με την αρχαιολογική έρευνα.

Θεματολογία

Περιβάλλον: [ < περί + βάλλω ]  το σύνολο των συνθηκών και των παραγόντων μέσα στο οποίο δημιουργείται, υπάρχει και αναπτύσσεται κάποιος ή κάτι. 1. το σύνολο των φυσικών συνθηκών και παραγόντων που επιδρούν στους ζωντανούς οργανισμούς 2α. το σύνολο των κοινωνικών συνθηκών και παραγόντων που επιδρούν στον άνθρωπο β. τα πρόσωπα με τα οποία συναναστρέφεται κάποιος, που αποτελούν τον κοινωνικό του περίγυρο 3. (γλωσσ.) το σύνολο των στοιχείων της γλώσσας που προηγούνται ή ακολουθούν ένα συγκεκριμένο γλωσσικό στοιχείο.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. (1999). Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.

Η φύση και εν γένει το περιβάλλον αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι  τόσο της παρουσίας του ανθρώπου στη Γη όσο και της αρχαιολογικής έρευνας. Ο άνθρωπος έχει επέμβει στην φύση σε μεγάλο βαθμό και, καθ’ όλη τη διάρκεια της ύπαρξής του, την έχει μεταβάλει ή χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες του. Ομοίως, η φύση καθορίζει τη ζωή του ανθρώπου σε μεγάλο βαθμό είτε μέσω των φυσικών μεταβολών του περιβάλλοντος είτε μέσω των καιρικών φαινομένων. Έχοντας τα παραπάνω ως αρχή, η θεματολογία του συνεδρίου θα κινηθεί ανάμεσα σε δύο άξονες:

Α. Δράσεις και επιδράσεις του περιβάλλοντος στον άνθρωπο

Β. Δράσεις και επιδράσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον

 

Αναλυτικότερα, θεματικές του συνεδρίου θα μπορούσαν να αποτελέσουν:

Α. Δράσεις και επιδράσεις του περιβάλλοντος στον άνθρωπο

  1. Φύση και ανθρώπινο σώμα (εξέλιξη ανθρώπινου είδους, οστεοαρχαιολογία, ασθένειες, καλλωπισμός)
  2. Φυσικές καταστροφές (εκρήξεις ηφαιστείων, υπερχείλιση ποταμών, σεισμοί, παλιρροϊκά κύματα)
  3. Φύση και αρχαιολογικά κατάλοιπα (μελέτη των κλιματικών αλλαγών στο πέρασμα των αιώνων και επίδρασή τους στον ανθρώπινο πολιτισμό, φυσική φθορά)
  4. Η φύση ως πηγή έμπνευσης (αντιμετώπιση και απεικονίσεις της φύσης στη νομισματική, ζωγραφική, αγγειοπλαστική, γλυπτική)

Β. Δράσεις και επιδράσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον

  1. Ανθρωπογενές περιβάλλον

α. Αρχιτεκτονική (επιλογή θέσης εγκατάστασης και οικοδομική δραστηριότητα, πολεοδομικός ιστός, πρώτες ύλες, εργαλεία, τεχνικές)

β. Εύρεση τροφής (γεωργία, κυνήγι, κτηνοτροφία, εξημέρωση ζώων, ζωοαρχαιολογία)

γ. Εκμετάλλευση περιβαλλοντικών πόρων (εξορύξεις, ναυσιπλοΐα, αλιεία, υλοτομία)

  1. Πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον (λαογραφικά και εθνογραφικά στοιχεία, ήθη, έθιμα, μόδα)
  2. Λατρεία (η φύση ως αντικείμενο λατρείας – θρησκεία, ταφικά έθιμα και πρακτικές, τελετουργία)
  3. Ραγδαίες επεμβάσεις του ανθρώπου στη φύση (αποξηράνσεις, διάνοιξη διωρυγών, μεγάλα κατασκευαστικά έργα)

  Συμμετοχή

Δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο έχουν προπτυχιακοί φοιτητές αρχαιογνωστικών σχολών, καθώς και απόφοιτοι των σχολών αυτών, που δεν έχουν εγγραφεί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Το συνέδριο είναι ανοιχτό και σε προπτυχιακούς φοιτητές άλλων ειδικοτήτων των Ανθρωπιστικών, αλλά και των Φυσικών ή Θετικών Επιστημών, εφόσον το θέμα τους έχει αρχαιολογικό πυρήνα.

Τρόποι Συμμετοχής:

  • Με προφορική ανακοίνωση
  • Με επιτοίχια ανακοίνωση (poster)

Για την απλή παρακολούθηση του συνεδρίου, χωρίς ανακοίνωση, δεν απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Δήλωση Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής που επισυνάπτεται. Οι οδηγίες για την υποβολή συμμετοχής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

Φιλοξενία

Διερευνάται η πιθανότητα δωρεάν φιλοξενίας των συνέδρων που προέρχονται από πανεπιστημιακά ιδρύματα εκτός της Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν την επιθυμία φιλοξενίας τους στο σχετικό πεδίο της αίτησης συμμετοχής. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν εν καιρώ.

 Επιστημονική Επιτροπή

Παπαδοπούλου Παγώνα, Επίκ. Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας

Τριανταφύλλου Σεβαστή, Επίκ. Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας

Τσέλεκας Παναγιώτης, Επίκ. Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας

 

Οργανωτική Επιτροπή

Προεδρείο:

Καρπέτη Κωνσταντίνα (Πρόεδρος)

Ιωάννου Μιχάλης (Αντιπρόεδρος)

Κασσερόπουλος Γρηγόρης (Γραμματέας)

Μπεκιάρη Παρασκευή (Ταμίας)

 

Μέλη:

Αγάθου Μαρίλη

Βογιατζή Χριστίνα

Γιάνναρος Νικόλαος

Ματζιούνης Θεόφιλος

Μεταξοπούλου Λαμπρίνα

Παρισσοπούλου Ευτυχία

Επικοινωνία

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση:

6981804910 (Γραμματέας)

Προκήρυξη

ΑΙΤΗΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Scroll to top