3+2 αρχιτεκτονική στο θερινό ηλιοστάσιο

3-2 afisa