3Σ3 13 ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΙΙ: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ