Παρουσιάσεις Ερευνητικών και Διπλωματικών εργασιών Ιουλίου 2021

Λόγω των μέτρων πρόληψης διάδοσης της πανδημίας, η διαδικασία για την δήλωση παρουσίασης Ερευνητικής και Διπλωματικής εργασίας για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2021 έχει διαφοροποιηθεί.  Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στο ακόλουθο έντυπο “Παρουσιάσεις Ερευνητικών και Διπλωματικών εργασιών Ιουλίου 2021”.       Τονίζουμε ότι η ακόλουθη διαδικασία αφορά ΚΑΙ όσους/όσες φοιτητές/τριες έχουν ήδη καταθέσει στη Γραμματεία το έντυπο σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο έντυπο των Επιτροπών Διπλωματικών, πρέπει να επιλεχθούν ΟΛΕΣ οι επιτροπές (πλην αυτής που έχει μέλος τον/την επιβλέπων/ουσα της εργασίας) και να ΜΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ με κανέναν τρόπο (αλλαγή σειράς επιτροπών, μετατροπή σε Word κ.λ.π.), διότι θα θεωρηθεί ως άκυρο και θα χάσει την σειρά προτεραιότητός του.

Οι παρουσιάσεις Ερευνητικών και Διπλωματικών εργασιών θα πραγματοποιητούν Δευτέρα 5/7/2021 έως και Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-5-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 3-6-2021

 

Έντυπο δήλωσης παρουσίασης Ερευνητικής εργασίας