2Τ1 21 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ